Nowy Numer 8/2018 Archiwum

Kardynał w Świętej Lipce

Warmia była dla Karola Wojtyły nie tylko celem kajakowych spływów, ale także okazją do uczestnictwa w jubileuszowych uroczystościach.

Jednym z miejsc, które odwiedził kard. Karol Wojtyła była Święta Lipka. Ważne były uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju. Koronacja odbyła się 11 sierpnia 1968 roku, na ołtarzu polowym ustawionym na podium przed krużgankami. Obraz o godz. 8.00 przeniesiono w procesji do ołtarza polowego. Godzinę później przyjechali dwaj kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła oraz biskup warmiński Józef Drzazga. Odczytane zostały telegramy papieża Pawła VI oraz generała zakonu jezuitów Piotra Arrupe. Aktu koronacji dokonał prymas Stefan Wyszyński. Uroczystą sumę odprawił kard. Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił prymas.

Warto wspomnieć, że Jan Paweł II gościł w Świętej Lipce nie tylko przy okazji koronacji obrazu. Był także 10 lat wcześniej w szczególnym momencie swego życia, tuż po otrzymaniu nominacji na biskupa sufragana archidiecezji krakowskiej. Studencka młodzież, która zaprosiła tu ks. prof. Karola Wojtyłę, swego wykładowcę z KUL-u, z którą dyskutował, pływał po jeziorze i śpiewał przy ognisku, pożegnała go potem w niezwykłej atmosferze, podrzucając na rękach i niosąc do samochodu.

« 1 »
oceń artykuł