Nowy numer 47/2020 Archiwum

Zbieżność dróg

Drodzy Bracia i Siostry! Reforma administracji Kościoła w Polsce wywarła ogromny wpływ na życie Kościoła w naszym kraju. Niejako zmusiła Kościoły lokalne 
do nowego spojrzenia na świat, swoją nową sytuację i nowe zadania.

Z tej racji wiele diecezji polskich zdecydowało się na zwołanie synodów diecezjalnych, a niekiedy także synodów metropolitalnych. Pewny wpływ na podjęcie tego rodzaju decyzji w diecezjach miał II Ogólnopolski Synod Plenarny. I Synod Archidiecezji Warmińskiej jest także konsekwencją reformy administracyjnej Kościoła w Polsce, ale też kontynuuje bogatą tradycję synodalną diecezji warmińskiej. Na Warmii przeprowadzono 12 synodów diecezjalnych, które odpowiadały na ówczesne problemy lokalnego Kościoła. W okresie powojennym kard. Józef Glemp jako biskup warmiński w roku 1980 zadecydował o zwołaniu 13. Synodu Diecezji Warmińskiej. 
Złożyło się wiele przyczyn na to, że ówczesny synod diecezji warmińskiej nie został ukończony. W tym czasie zaszły dalsze, bardzo poważne zmiany polityczne i społeczne w Polsce. Powstała metropolia i archidiecezja warmińska, w naszym środowisku pojawił się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Wydziałem Teologii.

Polska wraz z innymi państwami tworzy wspólnotę europejską. Te i inne zjawiska ujawniły nowe problemy – tak w dziedzinie wiary, jak i poza nią. Dlatego podjęliśmy inicjatywę kard. Józefa Glempa, kontynuując prace synodalne. Należy przypomnieć wypowiedź bł. Jana Pawła II na temat synodów. Powiedział on – „synod oznacza spotkanie, zbieżność dróg, którymi ludzie i ludzie wspólnoty starają się iść za Chrystusem. On bowiem sam jeden jest jedyną drogą, prawdą i życiem. My ludzie jako Kościół, jako wszystkie funkcjonujące w tym jednym Kościele kościoły musimy wciąż odnajdywać tę jedyną drogę, jaką jest Chrystus”. Tą zasadą polecił się kierować Jan Paweł II
– niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też innych. Tymi zasadami kierowaliśmy się w pracach synodalnych. Chcieliśmy widzieć sprawy szeroko, uwzględniając nie tylko siebie, ale także innych.
Wyrażam wielką wdzięczność sekretariatowi synodu, przewodniczącym i członkom komisji synodalnych oraz parafialnym zespołom synodalnym za twórczą pracą dla przygotowania statutów synodalnych. Dziękuję także za modlitwę w intencji prac I Synodu Archidiecezji Warmińskiej. I Synod Archidiecezji Warmińskiej został dzisiaj zamknięty, ale prace wokół synodu będą trwać dalej. Najpierw należy wydać dokumenty synodalne i je upowszechnić, a następnie podjąć rzetelną pracę nad realizacją postulatów synodalnych. Pierwsze owoce już są – podjęta inicjatywa rekolekcji ewangelizacyjnych dla wszystkich parafian archidiecezji warmińskiej. Jest ona odpowiedzią na synodalną refleksję nad zakorzenieniem Boga w naszych sercach.•
Fragment homilii abp. Wojciecha Ziemby wygłoszonej podczas Mszy św.
zamykającej I Synod Archidiecezji Warmińskiej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama