Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Pielgrzymowanie duchowe - z modlitwą

Kim jest Duchowy Pielgrzym?

Duchowy Pielgrzym, to osoba która z różnych przyczyn nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Uczestnictwo więc w pielgrzymce jako Duchowy Pielgrzym  skierowane jest do osób które  swoją modlitwą i ofiarą pragną wspomóc pielgrzymów idących do Wilna w dniach 6-16 lipca oraz na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia.

Jak zostać Duchowym Pielgrzymem?

Aby zostać Duchowym Pielgrzymem Warmińskich Pieszych Pielgrzymek należy wyrazić swoją chęć i gotowość np.:

- telefonicznie, pod numerem tel. 692-014-246

- e-mailem pod adres jaroslaw.dobrzeniecki@wp.pl

- listownie pod adres ks. Jarosław Dobrzeniecki, ul. Jagiellońska 41, 10-273 Olsztyn z dopiskiem „Duchowy Pielgrzym”

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz intencję którą polecasz modlitwie pielgrzymów.

 

Jakie obowiązki spoczywają na Duchowym Pielgrzymie?

Duchowy Pielgrzym w dniach od 6 do 16 lipca, czyli podczas trwania pielgrzymki do Ostrej Bramy oraz w dniach od 30 lipca do 12 sierpnia, czyli podczas trwania pielgrzymki na Jasną Górę:

- w miarę możliwości każdego dnia uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię Świętą (lub jeśli nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy świętej, nawiedza kościół lub odmawia dowolną modlitwę przed obrazem Matki Bożej);

- każdego dnia odmawia dziesiątek różańca świętego w intencji pielgrzymów zmierzających do Ostrej Bramy lub na Jasną Górę;

- każdy dzień przeżywa z konkretną intencją i w tej intencji podejmuje dowolne wyrzeczenie;

- każdego dnia odmawia Modlitwę Duchowego Pielgrzyma;

Modlitwa Pielgrzyma Duchowego

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Ostrej Bramie/Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (wymień intencję).Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca.

Amen.

Jakie owoce czekają na  Duchowego Pielgrzyma?

Duchowy Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce i korzysta ze wszystkich owoców pielgrzymowania. Każdego dnia Duchowi Pielgrzymi otaczani są modlitwą czy to na trasie podczas modlitwy różańcowej czy podczas Mszy świętej - a więc korzystają z owoców modlitwy i Eucharystii. W imieniu Pielgrzymów Duchowych zanosimy przed tron Matki Bożej intencje, które Duchowy Pielgrzym składa przy dokonaniu zapisu.

Masz pytania dotyczące Duchowego Pielgrzyma - napisz do nas w temacie wpisując hasło "Duchowy Pielgrzym".

« 1 »

Zobacz także

Posłaniec Warmiński

Pielgrzymowanie duchowe - z modlitwą

Kim jest Duchowy Pielgrzym?

Duchowy Pielgrzym, to osoba która z różnych przyczyn nie może fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce. Uczestnictwo więc w pielgrzymce jako Duchowy Pielgrzym  skierowane jest do osób które  swoją modlitwą i ofiarą pragną wspomóc pielgrzymów idących do Wilna w dniach 6-16 lipca oraz na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia.

Jak zostać Duchowym Pielgrzymem?

Aby zostać Duchowym Pielgrzymem Warmińskich Pieszych Pielgrzymek należy wyrazić swoją chęć i gotowość np.:

- telefonicznie, pod numerem tel. 692-014-246

- e-mailem pod adres jaroslaw.dobrzeniecki@wp.pl

- listownie pod adres ks. Jarosław Dobrzeniecki, ul. Jagiellońska 41, 10-273 Olsztyn z dopiskiem „Duchowy Pielgrzym”

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz intencję którą polecasz modlitwie pielgrzymów.

 

Jakie obowiązki spoczywają na Duchowym Pielgrzymie?

Duchowy Pielgrzym w dniach od 6 do 16 lipca, czyli podczas trwania pielgrzymki do Ostrej Bramy oraz w dniach od 30 lipca do 12 sierpnia, czyli podczas trwania pielgrzymki na Jasną Górę:

- w miarę możliwości każdego dnia uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię Świętą (lub jeśli nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy świętej, nawiedza kościół lub odmawia dowolną modlitwę przed obrazem Matki Bożej);

- każdego dnia odmawia dziesiątek różańca świętego w intencji pielgrzymów zmierzających do Ostrej Bramy lub na Jasną Górę;

- każdy dzień przeżywa z konkretną intencją i w tej intencji podejmuje dowolne wyrzeczenie;

- każdego dnia odmawia Modlitwę Duchowego Pielgrzyma;

Modlitwa Pielgrzyma Duchowego

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Ostrej Bramie/Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (wymień intencję).Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca.

Amen.

Jakie owoce czekają na  Duchowego Pielgrzyma?

Duchowy Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce i korzysta ze wszystkich owoców pielgrzymowania. Każdego dnia Duchowi Pielgrzymi otaczani są modlitwą czy to na trasie podczas modlitwy różańcowej czy podczas Mszy świętej - a więc korzystają z owoców modlitwy i Eucharystii. W imieniu Pielgrzymów Duchowych zanosimy przed tron Matki Bożej intencje, które Duchowy Pielgrzym składa przy dokonaniu zapisu.

Masz pytania dotyczące Duchowego Pielgrzyma - napisz do nas w temacie wpisując hasło "Duchowy Pielgrzym".

« 1 »

Zobacz także

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama