Nowy numer 15/2024 Archiwum

Pamiętajmy o korzeniach

Stowarzyszenie „Zielone Dzieci” oraz Fundacja „Dziedzictwo Nasze” zorganizowały w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie międzynarodową konferencję „Mazurzy na Syberii”.

Zgromadzonych na konferencji powitała Anna Wasilewska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Wicewojewoda Jan Maśnianica zaznaczył, że po przemianach roku 1989 roku, samorządy przestały zamiatać niektóre rzeczy pod dywan i pamiętają o pełnej historii tych ziem oraz ludzi, którzy przybyli tutaj niekoniecznie z własnej woli. – Jesteśmy trochę jak rozbitkowie z Iliady, którzy znaleźli swoje nowe miejsce i przez wiele lat nie przyznawali się do swoich korzeni, albo pamięć o tych korzeniach spychali w niepamięć. Mam nadzieję, że ta konferencja przywróci w dyskusji publicznej pamięć o naszych korzeniach i pozwoli akcentować te korzenie – mówił wicewojewoda. Po nim jako przedstawiciel Senatu RP wystąpił prof. Ryszard Górecki.

Po wystąpieniach przedstawicieli władz wykład na temat początków osadnictwa mazurskiego w Prusach wygłosił dr hab. Jan Ganczewski z UWM-u. O mazurskich wioskach na Syberii, genezie ich powstania i rozwoju na przełomie XIX i XXw. mówił dr Sergiusz Leończyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z kolejnymi przemówieniami wystąpili Dominik Krysiak z olsztyńskiej delegatury IPN, Joanna Wańskowska-Sobiesiak, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która w referacie „Sybiraczka” przedstawiła losy 10 Mazurek zesłanych na Sybir.  

Po przerwie miejsce na mównicy zajęli Artoim Czarnyszew i Paweł Stolarow, a potem wyświetlony został film Grażyny Orłowskiej-Sondej „Polacy na Syberii”. Konferencja zakończyła się wystąpieniem red. Zofii Wojciechowskiej, która przedstawiła zebranym Program Pomost.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949” przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy