Nowy numer 48/2020 Archiwum

Ciągle przybywa parafian

Wierni coraz mocniej czują potrzebę włączenia się w życie wspólnoty. Przygotowują misterium Męki Pańskiej, konkurs piosenki religijnej.

Przed powstaniem samodzielnej parafii w Łęgajnach (1989 r.) wioski Łęgajny, Kaplityny i Bark należały do wspólnoty św. Anny w Barczewie. W 1875 r. wybudowano w Łęgajnach kaplicę, poświęconą rok później św. Bonawenturze i św. Florianowi, w której raz w roku odprawiali Msze św. kapłani z parafii w Barczewie.

Przy kaplicy umieszczono dzwonnicę wykonaną z pnia dębu rozwidlonego na górze. O tym, że mieszkańcy byli i są przywiązani do Kościoła, mogą świadczyć zapiski biskupów, którzy przy okazji wizytacji parafii św. Anny zajeżdżali do Łęgajn, by pobłogosławić wieś. „Po drodze witała mnie ludność licznie zgromadzona we wsi Łęgajny. Przemówienia, śpiewy, kwiaty świadczyły o serdecznym przywiązaniu do Kościoła. Na chwilę wszedłem do miejscowej kaplicy, w której odprawia się Msza św. z okazji spowiedzi wielkanocnej starców i chorych” – pisał bp Tomasz Wilczyński. Po wizycie bp. Jana Obłąka w protokole wizytacyjnym czytamy: „W przejeździe przez Łęgajny zatrzymałem się w miejscowej kaplicy, gdzie zgromadzili się licznie wierni. Trzy dziewczynki wygłosiły piękne wiersze powitalne, a starsza generacja odśpiewała »Christus vincit« i »Pobłogosław, Jezu drogi«. Tak wiersze, jak i pieśni świadczyły o wielkim przywiązaniu do Kościoła i jego pasterzy”. I tak stopniowo dojrzewała myśl o utworzeniu parafii w Łęgajnach. Podejmowali ją i wspierali proboszczowie ks. Bronisław Kuculis i ks. Stanisław Bradtke. Największe jednak zasługi dla powstania nowej wspólnoty mieli obsługujący kaplicę w Łęgajnach wikariusze: ks. Norbert Steffen, ks. Władysław Hnatczuk, ks. Antoni Górzyński, a szczególnie ks. Tadeusz Bugaj, który w momencie powołania nowej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego został jej pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła. – Pierwszą Mszę św. odprawiono w nowym kościele 24 grudnia 1994 r. Uczestniczyło w niej dużo ludzi. Wszyscy stali. W kościele bowiem jeszcze nie było ławek stałych, tylko kilka małych dla osób starszych przed prezbiterium, nie było chóru, który zbudowano dopiero później – mówi proboszcz ks. Ryszard Andrukiewicz. Budowa kościoła wpłynęła na integrację społeczności. Młodzi pomagali przy rozładunku cegieł, inni pracowali przy budowie lub porządkowali przykościelny teren. W parafii obecnie jest grupa ministrantów oraz wspólnota Żywego Różańca. Scholkę dziecięcą prowadzi Iwona Zielińska. Proboszcz chce również reaktywować działanie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, która powstała po peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. – Problemem jest brak salki na plebanii. Ale jeśli są chętni, to zawsze udaje się nam spotkać – cieszy się ks. Ryszard. I podkreśla, że parafia jest ciągle rodzącą się duchowo wspólnotą.

Zdaniem proboszcza

– Parafia w Łęgajnach za dwa lata będzie obchodzić 25-lecie powstania. Łęgajny od lat były znane z gospodarstwa ogrodniczego, w którym dawniej kapłani kupowali kwiaty do Grobu Pańskiego. Obecnie uprawiane są tu pomidory. Mieszkańcy parafii pochodzą z wielu miejsc. Nieliczne są rodziny, które mieszkają tu od wielu pokoleń. Inni osiedli tu po wojnie, w latach 70. ubiegłego wieku, i obecnie, kiedy po zamknięciu wysypiska śmieci nowe rodziny zaczęły budować tu swoje domy. Nasza wspólnota to typowa podmiejska parafia. Wiele osób pracuje w Olsztynie. Rano wyjeżdżają, wieczorem wracają, tak że proces integracji następuje dość wolno. Liczni młodzi wyjechali do pracy za granicę. Ciągle wyposażamy kościół. Zamontowaliśmy ogrzewanie, nowe krzesła do prezbiterium i poduszki do ławek dla wiernych, nagłośnienie na chór. Dużym wysiłkiem finansowym było utwardzenie placu za kościołem i położenie kostki. Ostatnio, przy okazji odpustu św. Maksymiliana, poświęcona została figura NMP Niepokalanej pod dzwonnicą. Wiele dobra wypływa ze współpracy parafii z Zespołem Szkolno- -Przedszkolnym im. bł. Jana Pawła II. Szkoła na urodziny swojego patrona robi konkurs piosenki religijnej. Podobnie aktywnie obchodzi Dni Papieskie.

Ks. Ryszard Andrukiewicz

Urodzony w 1956 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1982 r. Jako wikariusz pracował w Węgorzewie, Olsztynie i Morągu. Proboszcz parafii w Gryźlinach, Stawigudzie i Nowym Kawkowie. Od 2011 r. proboszcz tutejszej parafii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama