Nowy numer 3/2021 Archiwum

Harcerze, wolontariusze i inni

Często starsi narzekają na młodzież. Wbrew ich opinii można znaleźć jednak wiele młodych osób, które świecą dobrym przykładem.

Samorządowy konkurs „Ośmiu Wspaniałych” skierowany do nastolatków ma promować pozytywne postawy u młodzieży oraz upowszechniać ideę wolontariatu w środowisku lokalnym.

Wspaniali Warmiacy

Kandydatów na „Ośmiu Wspaniałych” zgłoszono do Marty Jarosławskiej, pełnomocnika prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kapituła, której przewodniczącym był S. Gierba, ogłosiła wyniki konkursu w kategorii grupowej i indywidualnej – wyjaśnia Joanna Żach z warmińskiej Caritas. W kategorii grupowej wyróżnienia otrzymały szkolne koła Caritas z Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 3 i XI LO, Gimnazjum nr 11 w Olsztynie. W kategorii indywidualnej wyróżnienia powędrowały do dwóch wolontariuszek z Liceum Plastycznego, z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie: Magdaleny Korzeń i Sandry Sadowskiej. Do ścisłej ósemki weszły jeszcze jedna wolontariuszka z Gimnazjum nr 3 i LO, dwie wolontariuszki z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie Ada Andrzejczak i Klaudia Jaszczanin. Laureatką została wolontariuszka z Gimnazjum nr 8. Opiekunami byli Iwona Januszko, Sebastian Polakowski, Anna Suduł i Joanna Żach. W uroczystej gali towarzyszyli im dyrektorzy szkół bądź ich przedstawiciele. Dziewczęta otrzymały z rąk Piotra Grzymowicza, prezydenta miasta Olsztyn, znaczki oraz nagrody rzeczowe.

Super-Natalia

Laureaci zostali wybrani spośród wielu zgłoszonych do konkursu młodych działaczy społecznych. Nie wszyscy zostali nagrodzeni, ale sam udział konkursie był już wyróżnieniem. Przykładem może być Natalia Konieczna, drużynowa z 2 Olsztyńskiej Drużyny Harcerek „Astrum” im. Danuty Siedzikówny „Inki”, tylko wytypowana do konkursu. Jego celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. – Jesteśmy bardzo dumni z Natalii, ponieważ jest to w pełni zasłużone wyróżnienie za jej czas i pracę włożone w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Natalia udziela się nie tylko w harcerstwie oraz swojej szkole, ale również znajduje czas na branie udziału w wydarzeniach sportowych oraz konkursach. Angażuje się również w akcje charytatywne – mówi przedstawiciel ZHR Obwodu Warmińsko-Mazurskiego.

Wrażliwe kluby

Z konkursem połączone są różne inicjatywy, które mają stały i zorganizowany charakter. Ich wyrazem jest powstawanie klubów w całej Polsce, także na Warmii i Mazurach. – Jesienią 1993 roku ruszyła pierwsza edycja konkursu, którego ideową inspiracją był znany western „Siedmiu wspaniałych”, w którym siedmiu zwyczajnych facetów wypowiada walkę dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i ostatecznie wygrywa nierówną walkę. Konkurs stał się swoistą zachętą dla młodych ludzi, by w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi w swoim środowisku szkolnym, koleżeńskim, rodzinnym. Kierując się tym przesłaniem, młodzież zaczęła podejmować liczne inicjatywy prospołeczne. Pierwszą reakcją na przesłanie konkursowe stały się tzw. grupy sportowe prowadzone przez Bogusława Jankowskiego, jednego z laureatów pierwszej edycji konkursu. – Patronem Klubów Ośmiu młodzieżowego wolontariatu jest Jan Paweł II, niekwestionowany autorytet dla wielu, bez względu na światopogląd, pochodzenie, kulturę. Dlatego też na Kapitule Klubów Ośmiu w 2005 roku w Białogardzie, wolontariusze jednogłośnie przyjęli głoszoną przez papieża Jana Pawła II zasadę „budowania cywilizacji miłości” – mówi Marta Jankowska, zaangażowana w tworzenie klubów. Do założenia Klubu Ośmiu wystarczy przynajmniej 8 osób chętnych do pracy w wolontariacie, powołanie opiekuna, wytypowanie gospodarzy klubu oraz określenie planu zadań. Kolejnym krokiem jest wybór przedstawicieli – gospodarzy klubu, reprezentacji oraz realizacja planu pracy. Następnie należy zorientować się, jaka aktywność społeczna może być podjęta w szkole, a także jakie placówki społeczne i edukacyjne w których mogliby pomagać wolontariusze, istnieją w sąsiedztwie. Jest to istotne przy określeniu programu oraz zadań indywidualnych wolontariuszy. Pola ich aktywności mogą być bowiem bardzo różne w zależności od potrzeb dostrzeganych przez klubowiczów, np. pomoc w odrabianiu lekcji słabszym uczniom w szkole, regularne wizyty w najbliższym domu pomocy społecznej, organizowanie spotkań integracyjnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama