Nowy numer 48/2020 Archiwum

Warmiak z wyboru

Przyjechał na Warmię z południa Polski. Całym sobą zaangażował się w życie lokalnego Kościoła, a owoce jego pracy trwają do dziś.

Co wspólnego ma z Warmią Borzęcin, miejscowość należąca do diecezji tarnowskiej? Tam właśnie urodził się jeden z biskupów warmińskich, bp Jan Obłąk. W tym roku przypada stulecie jego narodzin i chrztu. W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie odsłonięto tablicę pamiątkową. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski, a homilię wygłosił abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński.

Pierwszy wśród internowanych

W homilii ordynariusz warmiński przypomniał sylwetkę zmarłego przed 25 laty biskupa, jego pracę duszpasterską, naukową i dydaktyczną. Abp Ziemba podkreślił, że bp Obłąk pochodził z dalekich stron Polski, a obywatelstwo Warmii zdobył rzetelną pracą. Porządkował archiwa warmińskie, prowadził działalność naukową, pasjonował się filatelistyką, posiadał bardzo bogatą kolekcję znaczków pocztowych. Nawiązując do trudnego okresu stanu wojennego, metropolita warmiński zaznaczył, że bp Obłąk był pierwszym biskupem, który odwiedził internowanych. Jako pierwszy poinformował Jana Pawła II o sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Na zakończenie homilii abp Ziemba wyraził wdzięczność Bogu za osobę i posługę bp. Obłąka – duszpasterza i wykładowcy. Ordynariusz warmiński dziękował także w imieniu absolwentów seminarium za przekazaną wiedzę i formację seminaryjną. W imieniu naukowców – za badania nad historią Warmii. W imieniu archidiecezji – za budowanie podstaw reformy administracyjnej Kościoła w Polsce i powstania wydziału teologii na Warmii.

Tarnowskie czasy

Bp Jan Obłąk urodził się 26 maja 1913 roku w Borzęcinie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Po egzaminie maturalnym, w roku 1931, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 26 czerwca 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Lisowskiego. Przez 11 lat był duszpasterzem w kilku parafiach. Wiernym z Lisiej Góry dał się poznać jako oddany i wymagający kapłan. Prowadził na terenie parafii tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym, ucząc łaciny. W tym czasie był też kapelanem niepodległościowej organizacji Wolność i Niezawisłość. Następnie studiował historię Kościoła na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 17 sierpnia 1948 roku uzyskał doktorat z teologii. W czasie pracy w Dąbrowie Tarnowskiej dotarła do niego informacja, że ma zostać aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Według jednej z hipotez to skłoniło ks. Jana do wyjazdu i podjęcia pracy duszpasterskiej w diecezji warmińskiej. Według innej, motywem wyjazdu na drugi koniec Polski była odpowiedź na apel tamtejszego biskupa, który po wysiedleniach na terenie Prus Wschodnich potrzebował do współpracy kapłanów z innych diecezji.

Pionier

12 sierpnia 1949 roku przybył na Warmię i po krótkim pobycie w Żuławce Sztumskiej przyjechał do Olsztyna, gdzie została wznowiona działalność Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”. 17 października rozpoczął w nim pracę i otrzymał stanowisko wicerektora i wykładowcy historii kościoła, patrologii, sztuki sakralnej oraz konserwacji zabytków. 1 kwietnia 1962 roku ks. Jan Obłąk otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, we Fromborku. W latach 1962 – 1968 pełnił funkcję rektora WSD „Hosianum” w Olsztynie. Podczas Soboru Watykańskiego II brał udział w obradach drugiej i czwartej sesji soborowej. Pełnił w diecezji wiele funkcji na różnych stanowiskach. Między innymi był diecezjalnym konserwatorem zabytków, dyrektorem biblioteki i archiwum diecezjalnego. 13 kwietnia 1982 roku bp Jan Obłąk mianowany został przez Jana Pawła II ordynariuszem diecezji warmińskiej i rozpoczął rządy diecezją z dewizą „Parate viam Domini” (Prostujcie drogę Panu). Był autorem wielu artykułów i książek dotyczących dziejów diecezji warmińskiej. Z jego inicjatywy powstał rocznik „Studia Warmińskie”. W 1988 roku z powodu złego stanu zdrowia przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 grudnia 1988 roku w Olsztynie. Pochowany został w podziemiach katedry św. Jakuba. – To historyczne upamiętnienie ważnej osoby pochodzącej z Borzęcina. Zamierzałem wypisać na tablicy wszystkich znanych parafian przy okazji obchodów 650-lecia naszej parafii. Jednak propozycja abp. Ziemby i archidiecezji warmińskiej, aby upamiętnić 100-lecie urodzin i chrztu bp. Jana Obłąka, jest trafna. Ta pamięć nie jest dla jednego dnia, gdyż tablica pozostanie na pokolenia – mówi ks. prał. Czesław Paszyński, proboszcz borzęcińskiej parafii. Na uroczystości obecni byli także członkowie rodziny. – Ta tablica jest bardzo ważna nie tylko dla nas, ale także dla młodzieży. Ona tutaj już zostanie. Młodzi ludzie będą poinformowani, że stąd wywodził się ks. bp Jan Obłąk – stwierdzili.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama