Nowy numer 48/2020 Archiwum

Warmińskie nominacje

Kuria Archidiecezji Warmińskiej opublikowała na swojej stronie internetowej zmiany personalne na najbliższy czas.

Przechodzą na emeryturę

1. ks. prał. kan. Janusz Budyn po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2013 r.  zwolniony ze stanowiska administratora parafii Krzyża Świętego w Korszach.

2. ks. prał. Józef Dziwik po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 31 sierpnia 2013 r.  zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Farynach.

3. ks. prał. Gerard Łążyński po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2011 r.  zwolniony ze stanowiska administratora parafii św. Anny w Sokolicy.

4. Ks. inf. dr Adolf Setlak po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2013 r.  zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach.

Kuria

1. ks. kan. dr Artur Oględzki z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska Kanclerza i Rzecznika Prasowego Kurii i z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany proboszczem parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach.

2. ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany Kanclerzem i Rzecznikiem Prasowym Kurii Archidiecezji Warmińskiej.

 

Proboszczowie

1. ks. Tomasz Stempkowski z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii św. Mikołaja w Sętalu i z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.

2. ks. Krzysztof Ciołek z dniem 31 sierpnia 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie i z dniem 01 września 2013 r. mianowany proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Farynach.

3. ks. Remigiusz Zaniecki z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Matki Boskiej Różańcowej w Olsztynie i z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany proboszczem parafii św. Anny w Sokolicy.

4. ks. Artur Oględzki z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska kanclerza i Rzecznika Prasowego Kurii i z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany proboszczem parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach.

5. ks. Sylwester Nykiel z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jacka w Kętrzynie i z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Sętalu.

Zwolnienia z urzędu Dziekana

1. ks. prał. kan. Janusz Budyn po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2013 r.  zwolniony ze stanowiska Dziekana Dekanatu Reszel.

2. ks. prał. Józef Dziwik po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 31 sierpnia 2013 r.  zwolniony ze stanowiska Dziekana dekanatu Rozogi.

3. ks. prał. Gerard Łążyński po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2011 r.  zwolniony ze stanowiska dziekana dekanatu Sępopol.

4. Ks. inf. dr Adolf Setlak po osiągnięciu wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2013 r.  zwolniony ze stanowiska Dziekana dekanatu Bartoszyce.

Nominacje dziekańskie

1. Ks. prał. Dyzma Wyrostek mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. Dziekanem dekanatu Reszel.

2. Ks. prał. Józef Midura z dniem 01 września 2013 r. mianowany Dziekanem dekanatu Rozogi.

3. Ks. kan. dr Artur Oględzki z dniem 01 lipca 2013 r. mianowany Dziekanem dekanatu Bartoszyce.

 

Wikariusze

1. ks. Andrzej Baj z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Olsztynie.

2. ks. Adrian Bienasz z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. Moderatorem Duszpasterskim w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas w Rybakach.

3. ks. Jakub Ilczuk z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Wojciecha w Mrągowie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie.

4. ks. Krzysztof Jabłoński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii NSPJ w Olsztynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie.

5. ks. Dariusz Jasiński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Katarzyny w Braniewie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Brata Alberta w Bartoszycach.

6. ks. Paweł Kaczmarczyk z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii NSPJ w Olsztynie.

7. ks. Jarosław Kruszewski z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Katarzyny w Braniewie.

8. ks. Wojciech Leszczyński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii bł. Franciszki Siedliskiem w Olsztynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Wojciecha w Mrągowie.

9. ks. Romuald Mężyński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. rezydentem parafii św. Brata Alberta w Szczytnie.

10. ks. Wojciech Milczarek po powrocie ze studiów w Rzymie mianowany z dniem 01 sierpnia 2013 r. wikariuszem parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

11. ks. Zdzisław Muszyński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jerzego w Kętrzynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

12. ks. Jacek Możejko z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Bartłomieja w Jezioranach i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii bł. Bolesławy Lament w Nidzicy.

13. ks. Piotr Nowak z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Katarzyny w Kętrzynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.

14. ks. Bogdan Okraska z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Brunona w Bartoszycach i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

15. ks. Mariusz Roman z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św.  Katarzyny w Kętrzynie.

16. ks. dr Paweł Romański z dniem 31 lipca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Z dniem 01 września 2013 r. otrzymał zgodę na trzyletni pobyt w Rzymie.

17. ks. Jarosław Smulski z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie.

18. ks. Stanisław Szymański z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Brunona w Bartoszycach.

19. ks. Piotr Wasilewski z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii NSPJ w Olsztynie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św.  Jacka w Kętrzynie.

20. ks. Paweł Władyka z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie.

21. ks. Wojciech Wiszniewski z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Katarzyny w Kętrzynie.

22. ks. Marek Żejmo z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie i mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie.

Studia 

1. Ks. Radosław Czerwiński z dniem 30 czerwca zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście i skierowany z początkiem roku akademickiego 2013/14 na studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2. Ks. Jacek Możejko wikariusz parafii bł. Bolesławy Lament z początkiem roku akademickiego 2013/14 skierowany na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

3. Ks. Dariusz Sonak z dniem 01 lipca 2013 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie i z początkiem roku akademickiego 2013/14 skierowany na studia specjalistyczne z dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Inne zmiany

1. Ks. dr Wojsław Czupryński z dniem 30 czerwca 2013 r. zwolniony z Duszpasterza Akademickiego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

2. Ks. dr Paweł Romański z dniem 31 lipca 2013 r. zwolniony z funkcji Redaktora Naczelnego Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych. Otrzymał zgodę na trzyletni pobyt w Rzymie.

3. Ks. dr Bartłomiej Matczak z dniem 01 sierpnia 2013 r. mianowany Redaktorem Naczelnym Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych. 

 

Nominacje Neoprezbiterzy

1. ks. mgr Adam Brończyk mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. Podwyższenia Krzyża św. w Srokowie   

2. ks. mgr Michał Dębski mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Bartłomieja w Jezioranach

3. ks. mgr Adrian Krystian Dynda mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

4. ks. mgr Józef Fiszer mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Jakuba w Olsztynie

5. ks. mgr Adam Alfred Iwanowski mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. NSPJ w Olsztynie

6. ks. mgr Michał Łukasz Maciejewski mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Antoniego w Braniewie

7. ks. mgr Adrian Mantykiewicz mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach

8. ks. mgr Karol Misiewicz mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie

9. ks. mgr Zbigniew Adam Rejszel - mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par.  bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie

10. ks. mgr Kamil Rokicki mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Katarzyny w Braniewie

11. ks. mgr Paweł Piotr Roszyński mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. Chrystusa Odkupiciela w Człowieka w Olsztynie

12. ks. mgr Kamil Stanisław Skoczek – mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par.  św. Jerzego w Kętrzynie

13. ks. mgr Michał Paweł Tyczyński mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. M. B. Fatimskiej w Olsztynie

14. ks. mgr Marcin Wysocki mianowany z dniem 01 lipca 2013 r. wikariuszem par. św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycac

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama