Nowy numer 42/2020 Archiwum

W każdym widział dobro

Fenomenem papieża Polaka była i jest zdolność do przekazywania wartości. Jak on to robił?

Zbliża się dla nas, Polaków, ważny moment – kanonizacja bł. Jana Pawła II. Jedną z inicjatyw z tej okazji była konferencja „O wartościach w nauczaniu Jana Pawła II”, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Wydziałem Nauki Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej i Instytutem Papieża Jana Pawła II. – W zeszłym roku zrodził się pomysł, by zorganizować konferencję poświęconą Janowi Pawłowi II. Zaczęliśmy myśleć, jaki powinna mieć kształt, jaka tematyka powinna być podjęta. Tak powstała koncepcja przybliżania nauki o wartościach Jana Pawła II – mówi dyrektor ODN Zbigniew Gontarz.

Wiara nadaje kierunek

Podczas konferencji ks. Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Jana Pawła II, przybliżył nauczanie papieża zawarte w encyklikach. – Jego fenomenem była i jest zdolność do przekazywania wartości. Jak on to robił? Wystarczy sięgnąć do encyklik i adhortacji, aby to dostrzec. Co ciekawe, jego przesłanie jest nieustannie aktualne. To jest dar z nieba dany, nie tylko ludziom, ale też naukom, takim jak filozofia, teologia czy psychologia. Każdy, kto się spotkał z papieżem, został odmieniony. Działo się tak chyba dlatego, że był prawie doskonałym pedagogiem – mówi ks. Struzik. Podkreślał, że każda encyklika niesie z sobą ogromne bogactwo myśli i spostrzeżeń dotyczących naszej rzeczywistości. – Dla nas ważne jest, aby wartości Jana Pawła II zawarte w nauczaniu nie zostały zamknięte w historii pedagogiki, ale by były nieustannie żywe. Nie powinniśmy tego pomijać, chować, zapominać. Bo autentyczna i głęboka wiara nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Chcemy być dobrzy i czynić dobrze, ponieważ nasz Bóg jest dobry. O tym dobrym Bogu nieustannie mówił i świadczył Jan Paweł II – podkreśla ks. Struzik.

Norma miłości

Prelekcję o personalizacji wartości w wychowaniu wygłosiła dr Maria Szymańska. – Człowiek ujawnia się w swoim czynie. Czyn ujawnia człowieka, to wszystko, co dzieje się w człowieku. Ujawnia się cała nasza intencjonalność czynu, cała sprawczość czynu, a więc i czynienia dobra. Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego i po co jestem i czy z miłością potrafię dzielić się i podchodzić do drugiego człowieka, jak to czynił Jan Paweł II?”. On był autentyczny w tym, co robił. Jego pochylenie się nad drugim człowiekiem, dostrzeżenie jego godności nie budziło żadnych wątpliwości, że jest to czyn wszechogarniającej miłości. W każdym widział wielkie dobro, to dobro wynikające ze stworzenia na „obraz i podobieństwo Boże”. Z tego wypływa nadrzędna wartość, wartość godności, której nie dajemy sobie sami. Nie mamy prawa nikomu godności odbierać. Pochylając się nad złoczyńcą, alkoholikiem, nie możemy patrzeć na niego z pogardą. Nie mamy prawa go osądzać. Możemy odnieść się jedynie do jego postępowania. To jest kwestia intencji. Jan Paweł II stworzył jedną normę personalistyczną, a jest nią norma miłości. W niej kryje się wszystko – mówi dr Szymańska.

Przekazać wartości

– Nie sposób przecenić wpływu Jana Pawła II na kształtowanie polskiego społeczeństwa i kształtowanie postaw ludzi. Jako przywódca duchowy wpływał i wpływa na rozwój duchowy człowieka, chociażby przez czyny, encykliki i homilie. W nich możemy odczytać wagę szeroko pojętego dobra – mówi wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch. – Sympozjum o wartościach nauczania Jana Pawła II wpisuje się w wydarzenia, które przygotowują nas do historycznej uroczystości, kanonizacji ojca świętego. Jest to istotna inicjatywa, bo skierowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów, a więc osób, które w sposób bezpośredni mają wpływ na wychowanie dzieci i przekazywanie im wartości, którymi będą kierować się w życiu – podkreśla ks. Paweł Rabczyński, rektor WSD „Hosianum”. – Chcieliśmy pokazać, czym są wartości, a w szczególności wartości w nauczaniu Jana Pawła II, by w czasie zaniku wartości móc się o nie upominać i o nie walczyć. A taką nietypową postacią, bo wyrastającą ponad przeciętność, jest Jan Paweł II. Człowiek, który w historii Polski jest jedną z najważniejszych postaci – podkreśla Zbigniew Gontarz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama