Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nowy komendant policji w Olsztynie

Odbyła się uroczystość objęcia przez insp. Marka Walczaka stanowiska komendanta wojewódzkiego policji.

W obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego odbyła się uroczystość objęcia przez inspektora Marka Walczaka stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił bogate doświadczenie zawodowe nowo powołanego szefa warmińsko-mazurskiej Policji. On sam w swoim pierwszym wystąpieniu mówił o nowych obowiązkach jako dużym wyzwaniu, ale przede wszystkim rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców regionu.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski zwrócił się także do kadry kierowniczej warmińsko-mazurskiej Policji o wsparcie działań i decyzji nowego przełożonego.
W imieniu samorządowców i mieszkańców Warmii i Mazur insp. Marka Walczaka przywitał marszałek województwa Gustaw Brzezin.

Insp. Marek Walczak urodził się 15 października 1966r. w Żyrardowie, służy w Policji od prawie 29 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji początkowo pełnił na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji, a następnie w latach 1990-1999 w pionie kryminalnym.

Od 1999 r. zajmował szereg stanowisk kierowniczych, między innymi stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Otwocku, a następnie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Od 1 września 2005 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.  Wyniki tej jednostki Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz inicjatywa i zaangażowanie insp. Marka Walczaka w realizację ustawowych zadań Policji stanowiły przesłankę do  mianowania go w dniu 12 marca 2007 r. Zastępcą Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas służby na tym stanowisku kładł ogromny nacisk na skuteczną realizację działań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” oraz tworzenie klimatu w jednostkach terenowych Policji do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych
i prewencyjnych adresowanych do różnych grup społecznych.

W dniu 23 września 2010 r. insp. Marek Walczak powołany został na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Aktywnie wspierał kierownictwo polskiej Policji w realizacji zadań określonych w „Priorytetach Komendanta Głównego Policji”. Był inicjatorem i koordynatorem prac nad wprowadzeniem do pragmatyki policyjnej Ceremoniału Policyjnego oraz Regulaminu Musztry.  

Z dniem 17 kwietnia 2013 r. został mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na tym stanowisku koordynował i nadzorował działania wprowadzające algorytmy i kwestionariusze służące do oceny zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.  Priorytetowym zadaniem podległej mu służby ruchu drogowego były działania prewencyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz skuteczne eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, a także osób zachowujących się agresywnie na drogach.    

Posiadane przygotowanie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie uzyskane w toku dotychczasowej służby, wysokie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania komórkami organizacyjnymi Policji, stanowiły przesłankę do powołania insp. Marka Walczaka w dniu 15 maja bieżącego roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Za swoje zasługi w służbie insp. Marek Walczak otrzymał następujące odznaczenia państwowe i wyróżnienia resortowe: 1998 r. - Brązowy Krzyż Zasługi; 2009 r. - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę; 2010 r. - Złota Odznaka Zasłużony Policjant.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama