Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nuncjusz w ogniu pytań

O wyjeździe do Kurii Rzymskiej, małżeńskich przeszkodach i rekolekcyjnych planach z Filipem Jabłońskim rozmawia ks. Piotr Sroga.

Ks. Piotr Sroga: W ostatnim czasie wiele słychać o Waszej działalności. Organizujecie sympozja i konferencje...

Filip Jabłoński: Najpierw było Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, a teraz zorganizowaliśmy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim systemie prawnym”. Ta druga inicjatywa zaangażowała pięć ośrodków naukowych z całej Polski. Byli obecni przedstawiciele uczelni z Warszawy, Lublina, Torunia, Wrocławia i, oczywiście, Olsztyna. Wygłoszono ponad 50 referatów w czasie pięciu sesji. W konferencji brali udział zarówno wykładowcy, jak i studenci.

Jak funkcjonuje w ciągu roku Wasze koło naukowe?

W kole jest obecnie 15 osób z wydziału teologii, choć aby być członkiem tej jednostki, wystarczy być studentem UWM w Olsztynie. Opiekuje się nami ks. dr Jan Cymbała i ks. prof. Lucjan Świto. Jednym z ważniejszych zajęć jest analiza wyroków sądu. W ten sposób poszerzamy swoją wiedzę i zdobywamy praktyczne umiejętności z zakresu procesów kościelnych. Analizujemy wyroki trybunałów kościelnych pod względem stwierdzenia nieważności małżeństwa. Zajmujemy się także propagowaniem i rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa kanonicznego. Niestety, niewiele osób tak naprawdę wie, czym ono jest – zarówno na uczelni, jak i w społeczeństwie.

Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tą dziedziną nauki?

Jestem studentem dwóch kierunków: prawa i prawa kanonicznego. Już w liceum zacząłem się interesować tymi zagadnieniami. Decyzję studiowania prawa kanonicznego ułatwiło mi powstanie tego kierunku na wydziale teologii w Olsztynie, bo wcześniej w Polsce tylko dwa ośrodki prowadziły tego typu studia – KUL i UKSW.

Jakie zagadnienia najbardziej angażują studentów z koła?

Najczęściej podejmujemy tematy dotyczące prawa małżeńskiego. To naturalne, bo z tą tematyką będziemy mieć styczność w przyszłości. Pewnie część z nas będzie pełnić rolę adwokatów kościelnych. Jednak w tym roku zdecydowaliśmy się także poznać struktury Kościoła. Najważniejszym wydarzeniem była wizyta u nuncjusza apostolskiego w Polsce – abp. Celestino Migliore. Mieliśmy okazję dowiedzieć się bezpośrednio od niego, na czym polega praca dyplomaty. Odwiedziliśmy także siedzibę Konferencji Episkopatu Polski i spotkaliśmy się z ks. dr. Józefem Klochem, rzecznikiem KEP. Teraz postawiliśmy sobie ambitny plan i chcemy pojechać do Rzymu, aby poznać pracę Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej.

Jakie wrażenia pozostały ze spotkania z nuncjuszem apostolskim w Polsce?

Zaskoczyła nas otwartość i bezpośredniość abp. Migliore. Byliśmy trochę spięci przed spotkaniem, bo to przecież ważna osoba z kręgów kościelnych. Okazało się jednak, że arcybiskup przyjął nas tak życzliwie, jak byśmy się znali od lat. Atmosfera była bardzo dobra. Mogliśmy o wszystko pytać i dostawaliśmy bardzo konkretne odpowiedzi.

Powiedziałeś, że studentów interesują zagadnienia z zakresu prawa małżeńskiego. Które z nich, według Ciebie, są najważniejsze?

Pewnie wszystkie są istotne, ale mogę podkreślić szczególne znaczenie kanonu 1095, nr 3. Chodzi w nim m.in. o niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z powodów psychicznych. Ponad 90 proc. rozpatrywanych spraw dotyczy tego kanonu. W nim zawiera się większość rzeczywistych sytuacji, w których małżeństwo może być zawarte nieważnie. Chodzi o różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, niedojrzałość do podjęcia zadań małżeńskich, ale także wchodzą w grę perwersje. Pod tym niewielkim kanonem mieści się wiele rozpatrywanych spraw. W tym kontekście bardzo ważne jest poznanie konkretnych przypadków. Dlatego moje koleżanki i koledzy, w tym członkowie koła, mają praktyki w sądzie biskupim w Olsztynie, Elblągu lub Ełku. W ubiegły roku pracowaliśmy również w różnych wydziałach kurialnych w całej Polsce.

Wiem, że działalność koła nie ogranicza się tylko do nauki, ale organizujecie spotkania formacyjne i integracyjne.

Zgadza się. Spotykamy się m.in. z okazji Nowego Roku, ale okazją były ostatnio jubileusze kapłaństwa naszych opiekunów. Uroczystości odbyły się w Świętej Lipce i były niespodzianką dla ks. dr. Cymbały i ks. prof. Świto. Chcemy się integrować na wielu płaszczyznach; wychodzimy np. na kręgielnię. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest week-Bóg. Są to rekolekcje organizowane dla wszystkich studentów, odbywające się w Wielkim Poście. Planujemy rozszerzyć je na Adwent. Przecież wielu ze studentów na UWM w Olsztynie to osoby wierzące i warto stworzyć dla nich atrakcyjną ofertę.

Jakie jest zainteresowanie prawem kanonicznym wśród studentów?

Niestety, muszę otwarcie powiedzieć, że na wydziale prawa zainteresowanie to jest większe niż na wydziale teologii. Ubolewam nad tym faktem. Może to wynika z tego, że tam jest więcej studentów – na roku około 300. Oczywiście staramy się zdobywać nowych członków do naszego koła, nawet poprzez wydarzenia rozrywkowe. Pragnęlibyśmy, aby następne roczniki podjęły po nas funkcjonowanie koła prawa kanonicznego, i mam nadzieję, że się to uda. Filip Jabłoński jest wiceprezesem Koła Naukowego Prawa Kanonicznego „Pro Familia” na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama