Reklama

    Nowy numer 11/2023 Archiwum

Pracowali na chwałę Bożą

Wspominamy zmarłych w ostatnim roku warmińskich kapłanów.

Listopad to czas wspomnień osób, które odeszły do domu Ojca. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i modlimy się o Miłosierdzie Boże dla najbliższych, ale nie tylko. Wielu wiernych wspomina również kapłanów, którzy przez lata swą posługą przybliżali ich do Jezusa, chrzcili, spowiadali, udzielali sakramentów małżeństwa. My również wspominamy warmińskich kapłanów, którzy na co dzień posługiwali w naszej archidiecezji, a odeszli do Pana.

 

Śp. ks. kanonik Tadeusz Władysław Graniczka (1937-2014)

Urodził się 29 maja 1937 r. w Chorzelowie (diecezja tarnowska). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, a po zdaniu matury w 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. 22 listopada 1958 r. otrzymał tonsurę, 30 listopada ostiariat i lektorat, a 20 grudnia egzorcystat i akolitat. 19 grudnia 1959 r. subdiakonat. 2 kwietnia 1960 r. - diakonat. 9 kwietnia 1961 r. otrzymał święcenia z rąk bp. Tadeusza Wilczyńskiego.

Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Wojciecha w Elblągu (23.06.1961 r.), w Wojciechach (28.06.1963 r.), Franknowie (7.06.1964 r.), Starym Targu (20.02.1965 r.), Świętajnie 97.05.1965 r.), Szczytnie (15.07.1965 r.). Następnie proboszcz w Chruścielu (12.08.1966 r.), Boguchwałach (31.07.1971 r.) i Fromborku (1.07.1981 r.). We Fromborku był również kapelanem Szpitala dla Psychicznie Chorych i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu braniewskiego. Od 1977 r. dziekan dekanatu Frombork. 18 grudnia 1984 r. odznaczony godnością kanonika honorowego Warmińskiej Kapituły Katedralnej, pełnił również funkcję penitencjarza, od 9 stycznia 1993 r. - kapelana honorowego. 29 grudnia 2005 r. - prałat honorowy Jego Świątobliwości. W roku 2012 przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 listopada 2014 r.

 

Śp. ksiądz kanonik Stefan Józef Kulka, (1926-2015)

Urodził się 01.03.1926 r. w miejscowości Siedlec k. Krzeszowic (archidiecezja krakowska). Przyjął święcenia kapłańskie w Zakonie Karmelitów Bosych dnia 28.06.1953 r. z rąk bp. Franciszka Jopa.

Po kilkunastu latach życia zakonnego podjął decyzję o rozpoczęciu pracy duszpasterskiej w diecezji warmińskiej. W petycji skierowanej do bp. Józefa Drzazgi, pisał: „Na ręce Waszej Ekscelencji składam bardzo gorącą prośbę o przyjęcie mnie do diecezji Olsztyńskiej. (...) Na krok ten zdecydowałem się po dłuższym namyśle i odprawieniu rekolekcji oraz za zgodą spowiednika. Będę bardzo wdzięczny Waszej Ekscelencji, jeśli raczy mnie przyjąć do grona duchowieństwa Swej diecezji, gdzie chciałbym pracować na chwałę Bożą i pożytek Kościoła świętego”.

Po opuszczeniu wspólnoty zakonnej służbę w diecezji warmińskiej rozpoczął w lipcu 1969 r. na stanowisku wikariusza parafii pw. św. Mikołaja w Elblągu. Następnie był wikariuszem parafii pw. św. Brunona w Giżycku. 30.06.1973 r. rozpoczął pracę proboszczowską w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Dobrzykach k. Morąga. Pełnił również obowiązki ojca duchownego dekanatu Dzierzgoń. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Dobrzykach został proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Walentego w Lutrach. Tam pełnił również funkcję ojca duchownego dekanatu Biskupiec Reszelski oraz kapelana Ośrodka Przystosowania Społecznego w Kikitach. 26.07.2013 r. abp Wojciech Ziemba mianował ks. Stefana Kulkę kanonikiem zasłużonym Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście. Ks. Stefan Kulka zmarł 25 lutego 2015 r., w 89. roku życia i w 62. roku kapłaństwa.

 

Śp. ksiądz kanonik mgr Leszek Andrzej Wojton, (1960-2015)

Urodził się 04.02.1960 r. w Ostródzie. Po maturze złożył dokumenty do Wojskowej Akademii Technicznej. Studiów jednak nie skończył. Po opuszczeniu uczelni, przez osiem miesięcy pracował w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie, a następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową.

W sierpniu 1982 r. zgłosił się do WSD „Hosianum” w Olsztynie z prośbą o przyjęcie na I rok studiów. W opinii wystawionej przez jego proboszcza, śp. ks. Władysława Strycharza, czytamy: „Zaświadczam, że Leszek Andrzej Wojton (…) jest wzorowym i przykładnym katolikiem. Od lat szkolnych prowadzi bardzo staranne i samodzielne życie religijne. Niemal codziennie przystępuje do Komunii św. (…) Pod względem moralnym zarówno on jak i jego rodzina cieszy się jak najlepszą opinią. Lata służby wojskowej umocniły jego powołanie do kapłaństwa”.

Leszek Wojton otrzymał święcenia prezbiteratu 11.06.1988 r. z rąk bp. Edmunda Piszcza. Ks. Leszek Wojton pracował jako wikariusz w parafiach: pw. św. Józefa w Kobułtach i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu. Był długoletnim proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Radziejewie i pw. św. Jana Chrzciciela w Lechowie. Prowadził wakacyjne oazy rekolekcyjne służby liturgicznej. W dekanacie Pieniężno był ojcem duchownym kapłanów w latach od 2002 r. do 2007 r., następnie wicedziekanem i referentem ds. trzeźwości oraz działalności charytatywnej i dziekanem. Abp Wojciech Ziemba 30.04.2008 r. mianował ks. Leszka Wojtona kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim. Ostatni etap pracy duszpasterskiej ks. Wojton przeżył w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie, w której rezydował. Ksiądz Kanonik Leszek Wojton odszedł w 55. roku życia i w 27. roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 10 czerwca 2015 r. w Ostródzie.

 

Śp. ksiądz kanonik Kazimierz Mikulski, (1926-2015)

Urodził dnia 8 lipca 1926 r. w wiosce Kopaliny k. Wiśnicza Nowego (archidiecezja krakowska). Po maturze odbył wojskową służbę zasadniczą w Szkole Oficerów Rezerwy w Kielcach. Następnie rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Tarnowie. 9.05.1954 r. otrzymał z rąk bp. Karola Pękali święcenia kapłańskie.

W 1960 r. zwrócił się do bp. Tomasza Wilczyńskiego z prośbą o przyjęcie do pracy duszpasterskiej w diecezji warmińskiej. 09.09.1960 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Prabutach. Następnie był proboszczem parafii pw. św. Mateusza w Różyńce, później parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Nebrowie Wielkim k. Kwidzyna, gdzie pełnił także urząd wicedziekana i referenta ds. trzeźwości i działalności charytatywnej w dekanacie Kwidzyn.

Bp Jan Obłąk mianował ks. Mikulskiego kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pomezańskiej w Prabutach. Od 1985 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Augustyna i św. Anny w Babiaku i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie, którą zakończył dnia 01.07.2004 r. przechodząc na emeryturę. Pełnił urząd wicedziekana i referenta ds. trzeźwości i działalności charytatywnej w dekanacie Górowo Iławeckie. Działał także w Apostolstwie Dobrej Śmierci. Ks. kan. Kazimierz Mikulski zmarł 06.06.2015 r. w 89. roku życia i 61. roku kapłaństwa.

 

Śp. ksiądz kanonik Andrzej Tadeusz Krużycki, (1957-2015)

Urodził się 20.09.1957 r. w Malborku. Skończył Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Rzucewie k. Pucka. Po maturze przez rok pracował w Stacji Hodowli Roślin w Łebczu.

W 1979 r. zgłosił się do WSD „Hosianum” w Olsztynie. W podaniu pisał: „Od dłuższego czasu, po modlitwach i głębokich przemyśleniach, wydaje mi się, że powołuje mnie Chrystus Pan do grona swych pomocników”. 15.06.1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Obłąka. Ks. Andrzej Krużycki pracował na stanowisku wikariusza w parafiach: pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie, pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie, pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Orzyszu, pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie. 22.12.1989 r. został mianowany rektorem sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. Od 01.07.1990 r. rozpoczął pracę proboszczowską w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opinie, a od 01.11.1994 r. także w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie.

Dnia 5.07.2008 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście. Pełnił urząd wicedziekana dekanatu Orneta. Przez 25 lat zdobywał fundusze na renowację i remonty sanktuarium w Krośnie. Poza duszpasterstwem wielką pasją ks. Andrzeja były motocykle. W Krośnie organizował zloty motocyklistów, a także pielgrzymki rowerowe i piesze. Był założycielem i prezesem klubu motorowego „Draber” w Ornecie. 13 lipca 2015 r. ks. Andrzej Krużycki z podejrzeniem udaru trafił do szpitala. Zmarł 24 lipca 2015 r., w 30. roku kapłaństwa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy