Nowy numer 43/2020 Archiwum

W drodze na Warmię

Abp Józef Górzyński chciał, by jego biskupi herb nawiązywał do liturgii, z którą związał nie tylko swoje kapłańskie, ale i naukowe życie.

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie wierni wraz z kapłanami przeżywali radosną uroczystość ingresu nowego metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. - Wierzę, że na tej drodze dla mnie i dla nas wszystkich opiekunką i wspomożycielką będzie Niepokalana Maryja, która przecież w naszym Gietrzwałdzie zapewniała: „Nie bójcie się, Ja zawsze będę z wami” - podkreślał metropolita

Abp dr Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2 czerwca 1985 r. z rąk kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, wcześniejszego biskupa warmińskiego. Następnie w latach 1985-1987 r. pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Grójcu, by po tym okresie rozpocząć studia specjalistyczne z liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. W 1996 r. obronił - na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - pracę doktorską na temat: „Matka Boża w misterium paschalnym w świetle formularzy Okresu Paschalnego Collectio Missarium e Beata Maria Virgine”.

Po studiach został prefektem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako wykładowca liturgiki prowadził pracę dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2003 r. został mianowany opatem Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej, a rok później proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. W 2012 r. kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w archidiecezji warszawskiej oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych.

Ks. Józef Górzyński święcenia biskupie przyjął 7 grudnia 2013 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Kazimierza Nycza. Współkonsekratorami byli: abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, oraz bp Kazimierz Romaniuk, emerytowany biskup diecezji warszawsko-praskiej. W Konferencji Episkopatu Polski bp Józef Górzyński przewodniczy Zespołowi Programowemu ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej oraz Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczy w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów oraz ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Papież Franciszek mianował 10 lutego 2015 r. bp. Józefa Górzyńskiego - biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej - arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej. Kanoniczne objęcie urzędu odbyło się 12 lutego 2015 r.

Zgodnie z tradycją Kościoła praktyką jest używanie przez duchownych herbu właściwego dla pełnionej funkcji kościelnej. Herb wraz z dewizą tworzy tarcza z godłem herbowym oraz otaczające ją elementy wskazujące na piastowaną godność. Abp Józef Górzyński chciał, by jego biskupi herb nawiązywał do liturgii, z którą związał nie tylko swoje kapłańskie, ale i naukowe życie. Dlatego umieścił w swoim herbie biskupim łacińską sentencję „Ad mysterium ministrandu” (Do posługi misterium) i krzyż, na którym Chrystus dokonał dzieła odkupienia, stanowiący centrum historii zbawienia. Spod krzyża, jak ze źródła, wypływa siedem źródeł, czyli sakramentów.

- Najmocniej w mojej świadomości zadziałało poczucie odpowiedzialności za życie duchowe powierzanych mi wiernych, ale także świadomość niezwykłej historii tej ziemi. Rodziły się obawy co do zdolności podjęcia tak odpowiedzialnego zadania. Obawy wzmacniane świadomością swoich ludzkich ograniczeń i słabości. Jedynie wiara i płynące z niej przekonanie, że „Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił i posłał”, pozwala na odwagę podjęcia się tego zadania - podkreślał podczas ingresu metropolita.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama