Nowy numer 44/2020 Archiwum

Zmarł ks. dr Zygmunt Klimczuk

Proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie, prepozyt kapituły kolegiackiej św. Jerzego w Kętrzynie.

Urodził się 4 września 1943 r. w Parchaczu, w diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu matury w 1961 r. w Elblągu odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, przerwane w latach 1963-1965 przymusową służbą wojskową. W 1968 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1986-1982 pracował jako wikariusz w Bartoszycach i Elblągu. W 1975 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1976-1979 kontynuował studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej na KUL, gdzie w 1977 r. uzyskał licencjat.

W latach 1982-1987 był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, wykładowcą propedeutyki teologii katolickiej w seminarium oraz teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Na seminarium prof. Władysława Piwowarskiego napisał i obronił pracę: „Postawy wobec religii a postawy wobec pracy inteligencji technicznej. Studium socjologiczne na podstawie badań wybranych grup z Zamechu w Elblągu”, uzyskując w 1984 r. w KUL stopień doktora z teologii pastoralnej - specjalizacja socjologia religii.

W 1984 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej w Prabutach, a w 1992 r. - kanonika rzeczywistego i dziekana kapituły kolegiackiej w Kętrzynie.

Od 1987 r. był sędzią diecezjalnym Metropolitarnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i proboszczem parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a od 1994 r. dziekanem Dekanatu Kętrzyn II - Północny Wschód.

W 1999 r. został mianowany adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama