Nowy numer 09/2024 Archiwum

Barwy słowa

Mam nadzieję, że nasze forum przyczyni się do pogłębienia wiedzy, nawiązywania relacji akademickich, które dziś w zglobalizowanym świecie są bardzo ważne - podkreśla kl. Szymon Wawrzyńczak.

Na wydziale teologii UWM w Olsztynie odbyło się II Forum Studenckie, które dotyczyło tematu: „Warmia i Mazury miejscem dialogu religijnego i kulturowego”. - Słowo „dialog” posiada głębię niczym ocean. Bez niego dziś nie można o niczym mówić. Na Warmii i Mazurach to słowo absolutnie ma barwy religijne i kulturowe - mówi na wstępie dziekan wydziału ks. dr hab. Marek Żmudziński.

Na forum gościli studenci z sześciu ośrodków naukowych Polski. - Ma ono na celu zaprezentowanie się studentów. Tegoroczny temat wpisuje się w badania naszej  katedry teologii dogmatycznej i fundamentalnej, ale także chcemy w tym roku uczcić zarówno 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i 775. rocznicę powstania diecezji warmińskiej, co miało miejsce w 1243 r. - podkreśla ks. dr Paweł Rabczyński.

Konferencja składała się z trzech paneli. Pierwszy dotyczył naszego regionu i Polski. Drugi podejmował refleksje teologiczne, trzeci - była to refleksja kanoniczno-liturgiczna. W sumie swoje odczyty miało 15 prelegentów.

O formacji kapłańskiej mówił kleryk Szymon Wawrzyńczak. - Pragnę podkreślić odpowiedzialność zarówno całej wspólnoty Kościoła, jak i powołanego za troskę o powołania. Nie jest to odpowiedzialność zrzucona tylko na biskupów i kapłanów, ale jest to nasza wspólna odpowiedzialność - podkreśla kl. Wawrzyńczak, który jest prezesem koła naukowego teologów-ekumenistów UWM, organizatora forum. Wyraża swoje zadowolenie, że już po raz drugi udało się podjąć z sukcesem tę inicjatywę. - Mam nadzieję, że te wystąpienia przyczynią się do pogłębienia naszej wiedzy, nawiązywania relacji akademickich, które dziś w zglobalizowanym świecie są bardzo ważne - podkreśla kl. Szymon Wawrzyńczak.

Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prelekcję wygłosiła mgr Anna Pędrak. - Naświetlałam naukę Jana Pawła II o patriotyzmie i ojczyźnie oraz o tradycji. Ojciec Święty zawsze w swych naukach powracał do tej kwestii, akcentując ważność wolności, szacunku i godności. Mówił o tym, że patriotyzm to miłość ojczyzny. Skorzystałam z zaproszenia do Olsztyna. Jestem tu pierwszy raz. Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Mnie fascynuje osoba Jana Pawła II, którego nauka wpisuje się w to upamiętnienie - zauważa prelegentka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy