Nowy numer 44/2020 Archiwum

Jedne zasady dla wszystkich

– Ujednolicone przepisy wprowadzą porządek i pozwolą uniknąć sytuacji konfliktowych – uważa ks. Mariusz Falk.

Od 1 listopada na wszystkich cmentarzach parafialnych w archidiecezji warmińskiej obowiązuje ujednolicony regulamin. – Chodzi o właściwe oddanie czci zmarłym, zapewnienie odpowiedniego porządku i sprawne funkcjonowanie cmentarzy – podkreśla abp Józef Górzyński.

Tak samo w każdej parafii

Dotychczas w archidiecezji warmińskiej nie funkcjonował jeden, wspólny dla wszystkich parafii regulamin.

– Zależy nam na uporządkowaniu wszystkich kwestii związanych z cmentarzami parafialnymi na podstawie przepisów prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz konkordatu. Pojawiały się niejednokrotnie problemy, których rozwiązanie bez takiego regulaminu stawiało zarządcę cmentarza często w sytuacji bez wyjścia. Chcemy unikać jakichkolwiek przypadków, w których wierni będą mieli podstawy do formułowania zarzutów, że księża stosują odmienne zasady w zarządzaniu cmentarzami parafialnymi. Wszystko jest obecnie uporządkowane i ujednolicone – tłumaczy ks. Mariusz Falk, ekonom archidiecezji warmińskiej. Dodaje, że troska o utrzymanie porządku wynika wprost z uczynków miłosiernych co do ciała. Regulamin wyszczególnia m.in. zadania administracyjne zarządu cmentarza parafialnego, wymagania dotyczących grobów i innych miejsc pochówku, zasady organizacji uroczystości pogrzebowych czy prowadzenia ewidencji grobów i ksiąg cmentarnych.

– W niektórych parafiach nie było ustalonych dysponentów, czyli osób, które opiekują się miejscem grzebalnym. Wyznaczenie ich jest istotne z kilku względów. Bez ustalonego dysponenta w sytuacji konfliktowej potrzebna jest jednomyślność rodziny, a kapłan nie ma obowiązku pośredniczyć przy rozstrzyganiu sporów. Przy braku kontaktu z dysponentami po 20 latach – na taki okres wnoszona jest opłata za użytkowanie cmentarza – nagrobek może być zlikwidowany, a miejsce pochówku przejęte przez inną rodzinę. Regulamin przypomina i reguluje wiele kwestii, a ujednolicone przepisy będą stanowić konkretną podstawę dla proboszczów przy prowadzeniu rozmów z wiernymi – podkreśla ks. Falk.

Proboszcz może zamknąć nekropolię?

Przy rozmowach o cmentarzach parafialnych pojawiają się dwa główne problemy: samowolka budowlana i brak wnoszenia koniecznych opłat. Jak podkreślają proboszczowie, niejednokrotnie prace budowlane prowadzone są bez jakichkolwiek uzgodnień z proboszczem. – W takim przypadku proboszcz ma prawo wytoczyć sprawę sądową, przeprowadzić ekshumację, a koszty ponoszą ci, którzy nielegalnie podjęli takie prace. Wszystko musi być oparte na odpowiednich dokumentach, a wszelkie czynności podejmowane wyłącznie za pisemną zgodą parafii – zaznacza ks. Falk.

Jeden z rozdziałów nowego regulaminu dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza – trzeba mieć świadomość, że ta opłata nie jest tożsama z opłatą za ceremonię pogrzebową i należy ją uiścić oddzielnie. – Prawo stanowi, że zarządca cmentarza ma prawo pobrać opłatę za okres 20 lat. Wierni jednak często nie mają świadomości, że nie jest to wyłącznie opłata za miejsce grzebalne na cmentarzu, ale za wiele innych czynności, jakie musi przeprowadzić zarządca, którym jest parafia: wywóz śmieci, przycinkę drzew, wodę. To niemałe koszty, ale opłatę można podzielić na raty.

Zależy nam na uporządkowaniu tych kwestii, ponieważ nadal wielu wiernych uważa, że opłata za cmentarz powinna być dobrowolna. Musimy jednak pamiętać, że parafie nie mają obowiązku zapewnienia miejsc grzebalnych, ten obowiązek spoczywa na władzach samorządowych. Parafia nie powinna ponosić dodatkowych kosztów utrzymania cmentarza, powinien się on sam finansować. Dlatego jeśli zarządca, proboszcz, uzna, że nie jest w stanie utrzymać cmentarza, może go zamknąć – mówi ks. Falk. Regulamin dotyczący cmentarzy w archidiecezji warmińskiej dostępny jest w każdej parafii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama