Nowy numer 3/2021 Archiwum

Odkryć na nowo skarb

– Mamy nadzieję, że będziemy mogli zaistnieć jako region w świadomości osób, które mogą mieć wpływ na stan tych zabytków – mówi Maria Dzieciątek.

Warmia znana jest z wielkiej liczby zabytkowych kościołów i obiektów, które pomimo wojennych działań zachowały się do dzisiejszego dnia. By przyszłe pokolenia mogły z łatwością troszczyć się o losy tych cennych miejsc, ruszył projekt digitalizacyjny „Święta Warmia” – zabytki architektury w granicach historycznej Warmii.

Uprzywilejowana kapituła

– Ten projekt ma z jednej strony upowszechniać wiedzę o historii terenów, na których mieszkamy, i pokazać bogactwo zabytków regionu – mówi Maria Dzieciątek, koordynator projektu i specjalista w Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny. – Z drugiej strony – ma ukazać działalność Warmińskiej Kapituły Katedralnej, gdyż zabytki digitalizowane w tym roku pochodzą z terenu zarządzanego przez nią w przeszłości. Kapituła w tym roku obchodzi 760-lecie istnienia – dodaje.

– Kapituły katedralne już od 1122 r., czyli od konkordatu wormackiego, miały prawo wyboru biskupa, przy zagwarantowaniu interesów panującej władzy świeckiej – mówi ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM, diecezjalny konserwator zabytków. – Jeśli chodzi o kapitułę warmińską, od 1523 r. jej rola została ograniczona do potwierdzenia wskazanego przez króla polskiego kandydata. Każdy z biskupów warmińskich uzgadniał jednak z kapitułą ważniejsze decyzje o charakterze gospodarczym i prawnym. Na przyznanym jej obszarze ziemi cieszyła się ona przywilejem lokowania miast i wsi, budowy zamków, zakładania młynów, karczm, tartaków – tłumaczy.

Pani Maria podkreśla, że misją projektu jest troska o zachowanie zabytków w jak najlepszym stanie. – Mamy też nadzieję, że dzięki projektowi będziemy mogli jako region zaistnieć w świadomości osób, które mogą mieć wpływ na stan tych zabytków – tłumaczy. – Odsyłając do strony z zabytkami Warmii, która dokumentuje ich aktualny stan, pokazujemy duże nagromadzenie tych obiektów. Także łatwo zobaczyć, że mają one znaczną wartość. Najważniejsze z nich mają charakter sakralny. Wykonana dokumentacja będzie mogła być wykorzystana także do celów archiwalnych, projektowych, planowania remontów, promocyjnych itp. – wymienia.

Uzupełnić braki

Projekt obejmie takie zabytki, jak katedra pw. św. Jakuba i Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie, sanktuarium w Gietrzwałdzie, kościół św. Marcina w Tolkowcu, kościół św. Augustyna i św. Anny w Babiaku, zamek w Pieniężnie, kościół św. Katarzyny w Płoskini, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie, kościół pw. św. Wawrzyńca w Plutach. We Fromborku digitalizacją zostaną objęte kanonia św. Stanisława Kostki, kanonia św. Ignacego, Szpital Świętego Ducha i kościół św. Mikołaja. – Wybór obiektów przeznaczonych do digitalizacji obejmuje zarówno zabytki stanowiące cel turystyczny, jak też miejsca sakralne o szczególnym znaczeniu w dziejach Warmii – mówi ks. Jodkowski.

– Poza tym znalazły się w nim świątynie, o których w popularnych przewodnikach pojawiają się jedynie krótkie adnotacje. O każdym z tych obiektów można natomiast powiedzieć, że jest perłą. Ten skarb uwidacznia się w zamyśle architektonicznym, bogatym kontekście historycznym, czy też niezwykłym wyposażeniu wnętrza. Dzięki digitalizacji okryjemy ten warmiński skarb na nowo – zapewnia kapłan. Postępy projektu można obejrzeć na Facebooku pod hasłem: Dziedzictwo architektoniczne Warmii. – Uzupełnione zostaną również dane o zabytkach w portalu zabytek.pl oraz encyklopedia.warmia.mazury.pl. Do celów naszego projektu została stworzona również strona swietawarmia.pl – wymienia M. Dzieciątek. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama