Nowy numer 47/2021 Archiwum

Pogłębiona wiedza biblijna

W weekend odbyło się kolejne spotkanie Warmińskiej Szkoły Biblijnej, której celem jest popularyzacja wiedzy o Piśmie Świętym.

Szkoła działa od 2010 r., a jej wykładowcami są pracownicy Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. W oparciu o swoje publikacje, dotyczące zwłaszcza pism Jana Apostoła, Ewangelii synoptycznych i listów Pawła Apostoła, pomagają oni odkrywać tajemnice Pisma Świętego z zakresu Nowego i Starego Testamentu. Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca w budynku Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Uczestnicy wykładów podkreślają wpływ prowadzonych w ramach Szkoły prelekcji i warsztatów na życie osobiste i religijne.

- Wykładowcy są pełni pasji, mają ogromną wiedzę, są bardzo pozytywnie nastawieni do słuchaczy. Dogłębnie wyjaśniają zagmatwaną historię czasów biblijnych. Wiedza zdobyta w WSB daje mi możliwość lepszego rozumienia słowa Bożego, zwłaszcza niełatwej Ewangelii według św. Jana. Studiowanie w WSB znacznie pogłębiło moją wiedzę o Biblii, religii, objawieniu Bożym zawartym w Ewangeliach i starożytnym świecie tam opisywanym. Przybliżyło mnie do Boga. Polecam WSB, bo wiedza tu zdobyta ułatwia kontakty, też międzyludzkie, jestem bardziej otwarta na drugiego człowieka - mówi Marianna.

- Wykłady w WSB pozwalają mi na lepsze rozumienie treści Pisma Świętego - słowa Bożego, co wpływa na pogłębienie mojej wiary i na decyzje powodujące zmiany w moim życiu. Szczególnie cenne są wyniku egzegezy pism Jana Apostoła, ale też ukazanie żydowskiego kontekstu Ewangelii wg św. Mateusza. Zdobytą wiedzę przekazuje innym w czasie spotkań Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym - podkreśla Andrzej.

- Decyzja o rozpoczęciu studiów w WSB była jedną z najlepszych podjętych przeze mnie decyzji. Zajęcia stworzyły okazję do poznania wartościowych ludzi, ale przede wszystkim otworzyły mnie na słowo, zwłaszcza zawarte w Ewangelii, listach i Apokalipsie Jana Apostoła. Dało mi ono motywację do dalszej duchowej pracy nad sobą - wyznaje Magdalena.

- Uświadomiłem sobie swoją ignorancję o mojej wierze. Warmińska Szkoła Biblijna pozwoliła mi na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy, zwłaszcza dotyczącej Ewangelii. Niezwykle cenne były też dla mnie zajęcia dotyczące tajemniczej Księgi Apokalipsy. Dzięki temu stałem się bardziej świadomy swojej wiary i katolicyzmu. Pozwala mi to w rozmowach na tematy religijne używać właściwych argumentów bazujących na mojej wiedzy, również w pracy dziennikarskiej i na spotkaniach towarzyskich - akcentuje Adam.

- Dzięki wiedzy nabytej na wykładach, wzrosła moja świadomość wiary i moje zainteresowanie Biblią. Poznałam metody interpretacji tekstów biblijnych, zwłaszcza Ewangelii św. Jana i Apokalipsy. Czytanie Biblii stało się pewnym rytuałem, przyjemnością i potrzebą. Mam wrażenie, że i sama wiara znacznie się pogłębiła. Wśród znajomych, bez skrępowania i z większą pewnością siebie poruszam sprawę wiary i problemów Kościoła oraz otwarcie staję w jego obronie - mówi Agnieszka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama