Nowy numer 09/2024 Archiwum

Wydział Teologii. Międzynarodowe Warmińskie Seminarium Hagiologiczne

Sesja naukowa była poświęcona świętym Cyrylowi i Metodemu.

Na wydziale teologii UWM odbyło się 24. Międzynarodowe Warmińskie Seminarium Hagiologiczne zatytułowane „Święci Cyryl i Metody w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)”.

- Tegoroczne seminarium jest poświęcone Świętemu Cyrylowi i Metodemu, ponieważ to ważne postacie w dziejach historii Kościoła oraz Europy jako wspólnoty. Ich duchowość odkrywamy również w wymiarze wspólnoty Kościoła lokalnego. Niedawno powstała eparchia greckokatolicka to dla nas nowa możliwość poznawania bogactwa Kościoła - mówi dr Ewelina Mączka z komitetu organizacyjnego wydarzenia.

Obrady otworzył bp dr Arkadiusz Trochanowski, eparcha olsztyńsko-gdański. Odniósł się do słów św. Jana Pawła II dotyczących świętych Cyryla i Metodego. - Stanowią oni ogniwo łączące tradycje wschodnia i zachodnią. Budzą na nowo we wszystkich tęsknotę za jednością. Kościół Greckokatolicki jest spadkobiercą ich dzieła ewangelizacji. W naszej eparchii w Lidzbarku Warmińskim jest cerkiew po ich wezwaniem. Nie brakuje również wizerunków tych świętych w naszych świątyniach - mówił eparcha.

Seminarium składało się z czterech sesji podczas, których wygłoszono 21 referatów. Pierwszy wykład zatytułowany „Cyryl i Metody jako prekursorzy „ruskiego świata”? Obraz Braci Sołuńskich we współczesnym rosyjskim przekazie polityczno-religijnym” wygłosił ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski z KUL.

- Święci Cyryl i Metody w rosyjskiej propagandzie są oderwani od swojego kontekstu historycznego. Ich wizerunek służy propagandzie politycznej, a nie religijności. Niestety są wykorzystywani do szerzenia ideologii, że kultura moskiewska jest tą właściwą i pierwszą, choć wiemy, że w historii wyprzedza ją Ruś Kijowska - mówił ks. prof. Składanowski.

W poruszanych zagadnieniach znalazły się takie tematy jak: Działalność misyjna św. Cyryla i Metodego - inspiracje dla współczesnej formacji alumnów wyższych seminariów duchownych; Misja Braci Sołuńskich jako przykład inkulturacji wiary chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II; Narracje o Cyrylu i Metodym w korelacji nauczania religii z edukacją szkolną; Świątynie pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Polsce; Charyzmatyczne tytuły św. Cyryla i Metodego w tradycji Kościoła katolickiego.

Oprócz prelegentów z Polski swoje przedłożenia wygłosili naukowcy m.in. z Grecji, Słowacji, Ukrainy. Seminaria hagiologiczne organizowane przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie cieszą się dużym zainteresowaniem co roku, zarówno w kraju jak i zagranicą. Formuła seminarium jest stacjonarna i online, co umożliwia dostęp z różnych części świata.

- Konferencje organizowane są we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i dyscyplin: historykami, historykami sztuki, teologami, muzykologami, religioznawcami, kulturoznawcami, którzy zajmują się postaciami świętych. Wyniki badań przedstawiane na seminariach mają charakter interdyscyplinarny, z uwzględnieniem szerokiego zakresu źródeł, w których są obecne ślady kultu oraz pamięci o świętych - wyjaśnia dr Mączka.

Obecnie zespół organizacyjny dyskutuje nad tematem przyszłorocznego seminarium hagiologicznego. Ze wstępnych dyskusji wyłoniły się dwie propozycje: św. Rita i św. Barbara.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy