Lepiej poznać słowo Boże

Rozpoczął się kolejny rok wykładów Warmińskiej Szkoły Biblijnej. Słuchacze zainaugurowali formację Mszą św. w kościele WSD "Hosianum".

Mszą św. pod przewodnictwem ks. prof. Zdzisława Żywicy słuchacze rozpoczęli kolejny rok formacji, której głównym celem jest pogłębienie znajomości Pisma Świętego. Z wykładów korzystają osoby, które chcą spotkać w słowie Bożym osobowego Boga, pragną odczuć moc Jego działania w życiu. To również okazja, by pogłębić duchowość biblijną oraz odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa.

- Zgłębianie treści Pisma Świętego pozwala na usłyszenie w duszy wielu odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i moralności - przekonuje Urszula Skomska, która rozpoczęła trzeci rok WSB. - Każdy wykład jest bardzo interesujący, przybliża kulturę i obyczaje, wyjaśnia znaczenie i symbolikę, do której odwołują się wydarzenia opisywane w Piśmie Świętym. Słowo Boże jest dla mnie drogowskazem na drodze ku świętości - podkreśla pani Urszula.

Mszy św. inaugurującej nowy rok wykładów przewodniczył ks. prof. Żywica. - Witam was serdecznie u początku 14. roku działania naszej Warmińskiej Szkoły Biblijnej. Cieszę się z waszej obecności. Chcemy prosić Boga o Jego opiekę i błogosławieństwo dla prowadzących wykłady i ich uczestników. Prosimy o światło Ducha Świętego, byśmy coraz bardziej zbliżali się do Pana Boga - mówił na wstępie Eucharystii ks. Żywica.

Warmińska Szkoła Biblijna powstała jako odpowiedź na wydarzenie z 2008 r., kiedy odbył się Zwyczajny Synod Biskupów poświęcony słowu Bożemu. Później ukazała się adhortacja "Verbum Domini".

- W czasie rozmowy z abp. Wojciechem Ziembą powstał pomysł zorganizowania na Warmii szkoły biblijnej, jako odpowiedzi na te wydarzenia. Benedykt XVI napisał wtedy: "Pragnę w ten sposób dać pewne podstawowe wytyczne do odkrywania na nowo w życiu Kościoła słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy" - wspomina ks. prof. Żywica. Papież pisał także, że słowo Boże ma stać się sercem wszelkiej działalności Kościoła. Te słowa stały się inspiracją do powołania Warmińskiej Szkoły Biblijnej.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu. Uczestniczy w nich ok. 200 osób. - Przekrój wiekowy jest bardzo zróżnicowany - od młodzieży licealnej po emerytów. Najwięcej osób jest w średnim wieku. Są to ludzie związani z różnymi wspólnotami, ruchami katolickimi. Choć dziś chyba większość stanowią osoby, które nie przynależą do żadnej wspólnoty. Chcą pogłębić znajomość słowa Bożego, jego interpretacji i zrozumienia - opowiada ks. Żywica.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..