Nowy numer 09/2024 Archiwum

Posłany do posługi Tajemnicy

Dziś przypada dziesiąta rocznica święceń biskupich abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. - Pan Bóg nigdy nie posyła bez wsparcia swoją łaską. Na tę łaskę nieustannie liczę - mówi arcybiskup.

Z okazji jubileuszu życzenia metropolicie warmińskiemu złożył bp Janusz Ostrowski. - Życzmy, przez wstawiennictwo św. Ambrożego, by dalsza posługa biskupia charakteryzowała się męstwem i roztropnością. Życzmy, aby każdy dzień posługi na Warmii przynosił księdzu arcybiskupowi coraz wyższe poziomy świętości, a Kościołowi warmińskiemu zbliżanie się do Chrystusa - mówił bp. Ostrowski.

Jak wspomina abp Józef Górzyński, czas oczekiwania na wybór nowego biskupa i w końcu decyzja wskazująca na niego, był okresem głębokich przemyśleń i oddania się opatrzności Bożej. - Wyzwania stawiane przed biskupem są dziś bardzo zobowiązujące i odpowiedzialne. Dlatego decyzja o przyjęciu sakry jest bardzo trudna. Bez poczucia odpowiedzialności i zanurzenia wszystkiego w wierze nie sądzę, żeby była w ogóle możliwa do podjęcia. Gdyby człowiek chciał to powołanie oprzeć tylko na ludzkich siłach i możliwościach, poniósłby osobistą klęskę. Pan Bóg nigdy nie posyła bez wsparcia swoją łaską. Na tę łaskę nieustannie liczę - mówi metropolita warmiński.

Święcenia biskupie przyjął 7 grudnia 2013 r. (wspomnienie liturgiczne św. Ambrożego) w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Kazimierza Nycza. Współkonsekratorami byli arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz bp Kazimierz Romaniuk, emerytowany biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Za swoje zawołanie biskupie, pasterz wybrał słowa: „Ad Mysterium Ministrandum” (Do posługi Tajemnicy). Wskazuje na św. Ambrożego, który jako doktor Kościoła pozostawił głęboką refleksję nad wymiarem sakramentalnym życia Kościoła, co stanowi celebrację Misterium.

- Zgłębiał to, co dokonuje się podczas kontaktu z Bogiem poprzez przemianę sakramentalną. Słudzy Kościoła to ci, którzy są wezwani do posługiwania tej Tajemnicy. Ta Tajemnica, to Chrystus i Jego zbawcze dzieło. On uobecnia się w sakramentach. Ponieważ podjąłem studia liturgiczne, co wiąże się z celebracją, miałem okazję sięgnąć do źródeł pozostawionych przez ojców Kościoła, w tym do nauki św. Ambrożego. Pogłębiałem i pogłębiam nieustannie ten wymiar życia Kościoła. Dlatego moim motywem jest, by poczuć się jako ten, który jest powołany do troski o ten wymiar, o Tajemnicę, która ma być głoszona i uobecniana. Człowiek nie ma innego przedmiotu przepowiadania, jak dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i nie ma innego przedmiotu celebracji, czego wyrazem są wszystkie sakramenty. My, jako pasterze, powołani jesteśmy do posługiwania tej Tajemnicy - wyjaśnia abp Józef Górzyński.

Każdy jubileusz skłania do refleksji. - Ciągle dzieje się coś, co skłania do zaangażowania. Dobrze, że się tak dzieje, że są wydarzenia, które wychodzą poza obszar naszych standardowych obowiązków biskupich. Kiedy przyjąłem święcenia biskupie, w Warszawie trwała peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kiedy przybyłem do diecezji warmińskiej jako koadiutor, kończyła się peregrynacja wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Później były przygotowania do jubileuszu objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, co było dużym wyzwaniem. Nieustannie w życiu naszego lokalnego Kościoła są wydarzenia, które wymagają większej uwagi, choćby kończący się Rok Mikołaja Kopernika. Mówiąc kolokwialnie, nie nudzę się - uśmiecha się metropolita warmiński.

Wskazuje na pracę duszpasterską, jako na najważniejsze zadanie wynikające z posługi biskupiej. - Kościół jest prowadzony nie przez nas; my jesteśmy sługami, którzy powinni kierować się natchnieniami Ducha Świętego, przenikającego cały Kościół. W Jego światłości winniśmy wszystkich wysłuchać i podjąć to, co będzie rozeznane, jako właściwe dla życia Kościoła na dziś. To wyzwanie stoi przed każdym kolejnym pokoleniem biskupów - uważa abp Górzyński.

W Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Górzyński jest członkiem Rady Stałej, przewodniczy Zespołowi Programowemu ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej oraz Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczy w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy