Walka i nadzieja

Krzysztof Gajewski

publikacja 09.10.2012 12:28

Archidiecezjalna inauguracja akcji Pola Nadziei 2012/13

Walka i nadzieja Archidiecezjalna inauguracja akcji Pola Nadziei 2012/2013 Krzysztof Gajewski

Wszyscy uczniowie kl.IV dfg – wolontariusze Szkolnego Koła Caritas Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach, wzięli udział w diecezjalnej inauguracji Ogólnopolskiej Akcji Pola Nadziei 2012/13. Uroczystość odbyła się 2 października w siedzibie Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Program inauguracji rozpoczęła Msza św. w intencji wolontariuszy, opiekunów SKC oraz podopiecznych Hospicjum Domowego pod przewodnictwem dyrektora Warmińskiej Caritas ks. Paweł Zięby. Anna Bałazy poprowadziła dyskusję nt. przemijania życia i naszej obecności przy chorych, odchodzących z tego świata a Krystyna Kucewicz koordynator SKC przedstawiła wszystkim kalendarium akcji, w których zaangażują się wolontariusze SKC w nowym roku szkolnym. Akcentem muzycznym był występ zespołu smyczkowego składającego się z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fr. Chopina w Olsztynie pod kierunkiem Doroty Obijalskiej. Następnie wolontariusze SKC z olsztyńskich szkół oraz z Gietrzwałdu i Ornety symbolicznie zasadzili kilkadziesiąt cebulek żonkili na terenie posesji Hospicjum Domowego. Na zakończenie przed błogosławieństwem spotkała wszystkich kulinarna niespodzianka w postaci smacznego bigosu.

Wolontariusze SKC przy ZSP w Butrynach od 2005 roku angażują się na rzecz Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i prowadzą w swoim środowisku akcję Pola Nadziei. Wolontariusze SKC z różnych szkół ze spotkania zabrali ze sobą 2500 cebulek żonkili, które posadzone zostaną na przyszkolnych „poletkach nadziei”. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, rozpocznie się „kampania żonkilowa” i wolontariusze po lekcjach będą zbierać kwiaty i je rozprowadzać w swoich środowiskach, przeprowadzać zbiórki pieniężne w centrach handlowych i prowadzić akcje informacyjne na tematy hospicyjne. To wielorakie zaangażowanie wolontariuszy SKC ma na celu duchowe i materialne wsparcie Hospicjum Domowego Caritas w Olsztynie oraz szerzenie idei pomagania cierpiącym, idei wolontariatu i ożywianie wrażliwości społecznej. Przyszkolne „poletko nadziei” w Butrynach w tym roku wzbogaci się o setkę żonkilowych sadzonek. Akcję sadzenia planujemy na 12 października i rozpoczniemy tym samym akcję Pola Nadziei w naszym środowisku. Pierwszym praktycznym akcentem będą całodniowe zbiórki pieniężne w hipermarkecie Real; i CH Alfa w Olsztynie. Liczymy również na pomoc naszych rodziców, którzy przywiozą wolontariuszy do Olsztyna na akcje.

Żonkile są międzynarodowym symbolem walki z chorobą nowotworową, znakiem nadziei.