Mocni w wierze

lucy

publikacja 15.10.2012 19:41

W ramach Ogólnopolskich Dni Papieskich w HWS Urania w Olsztynie odbył się koncert "Jan Paweł II – Papież Rodziny – widowisko multimedialne".

Mocni w wierze "Mocni w wierze" w HWS Urania Łukasz Czechyra/GN

Koncert zorganizowali Stowarzyszenie "Dwa Plus", Warmińsko-Mazurski Oddział Akcji Katolickiej, Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Impreza w Uranii była najważniejszym punktem Dni Papieskich, obchodzonych w naszej archidiecezji już po raz 12. Widowisko poprowadzili Sylwia Dębkowska-Lenart oraz ks. Piotr Dernowski, a na scenie – podobnie, jak przed rokiem – zaprezentowali się uczestnicy projektu „Mocni w wierze”, w którym uczestniczy około 30 chórzystów, soliści, zespół muzyczny i grupa smyczkowa „Absolwent”.

Dwugodzinny koncert, który był dziękczynieniem za dar bł. Jana Pawła II, przeplatany był filmami, zdjęciami i fragmentami wypowiedzi Papieża Polaka.

Podczas koncertu prowadzona była również zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin, nad którymi opiekę sprawuje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej archidiecezji stypendystów jest 61, a w całym kraju ponad 2500 zdolnej młodzieży może studiować dzięki fundacji, którą wielu nazywa żywym pomnikiem bł. Jana Pawła II.