Inwestycja w młodych i zdolnych

lucy

publikacja 10.11.2012 13:39

Stowarzyszenie Pro-Patria, I Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO oraz Rada Osiedla Śródmieście zorganizowały Wieczór Charytatywny na rzecz stypendium im. Marcina Antonowicza.

Inwestycja w młodych i zdolnych Podczas licytacji udało się zebrać prawie 5000 zł na stypendia dla zdolnej młodzieży Łukasz Czechyra/GN

Spotkania organizowane są od 5 lat. Wieczór Charytatywny, który odbył się w auli I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, połączony był z licytacją przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców.

Na aukcji znalazły się m.in. obrazy, albumy, zestaw piśmienniczy od starosty olsztyńskiego, ikona Matki Bożej czy medal wybity z okazji 40-lecia Powstania Warszawskiego. Oprócz licytacji, którą prowadzili Wojciech Grotecki oraz Bożena Ulewicz na stoisku przed aulą zorganizowano loterię fantową, w kawiarence zakupić można było domowej roboty ciasta, a z koncertem wystąpił „Niepodważalnie genialny kameralny projekt muzyczny jeszcze bez nazwy”.

Całkowity dochód przeznaczony jest na stypendium dla uzdolnionych uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Marcin Antonowicz był uczniem LO nr 4 w Olsztynie. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 19 października 1985 roku został zatrzymany przez milicję. Znaleziony na ulicy, w ciężkim stanie, z krwiakiem mózgu, zmarł 2 listopada 1985 roku. Jego pogrzeb kilka dni później był największą w stanie wojennym manifestacją mieszkańców Olsztyna. Według oficjalnej wersji Marcin Antonowicz wyskoczył z samochodu, ale w powszechnej opinii został on skatowany przez milicjantów.

Stowarzyszenie „Pro Patria” powołało Kapitułę, która corocznie przyznaje stypendium i nagrody uczniom Warmii i Mazur. Roczna kwota stypendium to 1200 zł. Podczas Wieczoru Charytatywnego udało się zebrać około 5000 zł.