Pieniądze dla artystów

Posłaniec Warmiński 01/2013

publikacja 03.01.2013 00:00

Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne marszałka województwa.

Pieniądze dla artystów Kultura warmińska. Lokalne inicjatywy mogą zdobyć dofinansowanie, dzięki któremu zostaną zrealizowane Ks. Piotr Sroga

Do 8 stycznia należy złożyć formularz m.in. z opisem dorobku artystycznego i projektu oraz harmonogramem pracy. Wnioski rozpatrzy kapituła, w której skład wchodzą członek zarządu województwa, dwóch przedstawicieli sejmiku, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji oraz trzech przedstawicieli stowarzyszeń, związków twórczych, organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.