Rozsiewający modlitwę

Krzysztof Kozłowski

publikacja 06.01.2013 21:00

W seminarium duchownym w Olsztynie odbyło się doroczne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”.

Rozsiewający modlitwę Na spotkaniu nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu kolęd Krzysztof Kozłowski/GN

Wspólnej Mszy św. przewodniczył bp Jacek Jezierski. – Nasze tegoroczne spotkanie przypada w święto Objawienia Pańskiego, czyli w uroczystość Trzech Króli. Serdecznie witam w warmińskim seminarium bp. Jacka Jezierskiego, który modli się razem z nami. Witam szanownych gości, którzy stanowią poszerzoną rodzinę seminaryjną, czyli członków stowarzyszenia przyjaciół naszego seminarium – przywitał wszystkich rektor WSD „Hosianum” ks. Paweł Rabczyński.

Po Eucharystii wszyscy udali się na spotkanie. – Cieszę się, że jest nas coraz więcej. Wśród nas są osoby, które przyjechały do nas po raz pierwszy. Mam tu na myśli osoby z nowo powstałego oddziału stowarzyszenia z Nidzicy – mówi opiekun stowarzyszenia, wicerektor ks. Bartłomiej Matczak. Na spotkaniu zgromadzeni podzielili się opłatkiem, życząc sobie tego, by umieli być posłuszni Bogu i rozsiewali pokój Chrystusowy. Były wspólne śpiewy kolęd i długie rozmowy.

Następnie wszyscy udali się do seminaryjnego kościoła, by adorować Najświętszy Sakrament i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. – Stowarzyszenie to ogromna siła, dlatego że należą do niego ludzie, którzy niosą nas na swoich ramionach wzniesionych do modlitwy w naszej intencji. Niewątpliwie odczuwamy, że im więcej jest modlitwy osób świeckich w intencji seminarium, tym więcej jest nowych powołań – podkreśla wicerektor.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie powstało 1 listopada 1997 r., z inicjatywy ówczesnego rektora ks. Jana Guzowskiego. W ten sposób chciano stworzyć odpowiednią przestrzeń wiernym świeckim, aby na mocy powszechnego kapłaństwa, w większym stopniu i bardziej świadomie, uczestniczyli w dziele budzenia i formowania powołań kapłańskich. Celem stowarzyszenia jest szerzenie idei seminarium oraz kształtowanie postaw religijno­-moralnych.