52 tysiące zup

Posłaniec Warmiński 06/2013

publikacja 07.02.2013 00:00

O dokładnych kontrolach, złotówkach ratujących życie i problemie bezdomności z ks. Pawłem Ziębą, dyrektorem Caritas Archidiecezji Warmińskiej, rozmawia ks. Piotr Sroga.

 Ks. Paweł Zięba zapewnia, że ani jeden grosz z 1 proc. nie zostanie zmarnowany Ks. Paweł Zięba zapewnia, że ani jeden grosz z 1 proc. nie zostanie zmarnowany
Ks. Piotr Sroga

Ks. Piotr Sroga: Powoli rozpoczyna się akcja rozliczeń PIT. Można przekazać 1 proc. podatku na jedną z instytucji, do których należy także Caritas. Jak przekonałby Ksiądz Dyrektor podatników do pomocy swojej organizacji?

Ks. Paweł Zięba: – Myślę, że wieloletnie doświadczenie i zakres pomocy, jakiej udziela Caritas, broni jej jako instytucji, której warto przekazać ten 1 proc. Można dopisać – oczywiście – cel, jaki chce się wesprzeć. Mogą to być bezdomni, dzieci, samotne matki lub osoby chore. Gama możliwości jest bardzo duża. Pieniądze trafią na pewno do potrzebujących.

W działalności charytatywnej ważna jest przejrzystość. Czy mamy pewność, że pieniądze są w Caritas dobrze wykorzystywane?

– Istnieją izby kontroli, które skrupulatnie nadzorują wykorzystanie otrzymanych środków. W Caritas Archidiecezji Warmińskiej taka kontrola odbyła się w roku 2012. Zostały sprawdzone wszystkie dokumenty i wszystko wypadło dobrze. Trzeba także pamiętać, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, odbiera się danej instytucji możliwość pobierania 1 proc. od podatników. Taka kara trwa 3 lata.

Ludzie chcą wiedzieć, na co będą przeznaczone ich pieniądze. Jak jest z tym na Warmii?

– Ogólnie można powiedzieć o kilku sektorach naszego działania – walka z bezdomnością, organizowanie wypoczynku dzieciom z ubogich rodzin, działalność hospicjów. Można przekazywać także pieniądze do parafii, jeśli jest w niej organizowana jakaś forma wypoczynku dla najmłodszych. W tamtym roku z 1 proc. uzyskaliśmy sumę 240 tys. zł. Znaczna część tych pieniędzy przekazana została ogólnie na Caritas. Według zapotrzebowania wykorzystujemy je do realizacji poszczególnych programów. Są jednak często także wskazania konkretnego celu – np. hospicjum.

Jak w ostatnim roku wydaliście pieniądze z 1 procenta?

– Około tysiąca dzieci skorzystało z wypoczynku kolonijnego. Było to możliwe m.in. dzięki pieniądzom od podatników. Dofinansowanie pomogło także zorganizować kolonie parafialne dla 500 osób. Razem jest to 1500 dzieci. Pomoc dotarła też do chorych – kupiono specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, respiratory. Jeden respirator kosztuje około 25 tys. zł. Część pieniędzy poszła także na wyżywienie bezdomnych i potrzebujących. Prowadzimy kuchnię w Olsztynie i we Fromborku. W ubiegłym roku wydaliśmy w Olsztynie 52 tys. posiłków. Wspomagamy także świetlice w terenie. Jednymi z ważniejszych miejsc naszej działalności są Dom Samotnej Matki w Brąswałdzie i Centrum Interwencji Kryzysowej. Około 100 kobiet skorzystało z naszej pomocy. W Olsztynie 5 tys. dni osoby potrzebujące spędziły w przygotowanych specjalnie pomieszczeniach. To wszystko było wspomagane z 1 procenta.

Wśród tak wielu działań jest na pewno jakaś szczególna dziedzina, która stanowi wyjątkowe wyzwanie dla Księdza Dyrektora.

– Wszystkie inicjatywy są ważne, ale szczególnym wyzwaniem jest problem bezdomności i wiążąca się z tym kwestia uzależnień. Staramy się dotrzeć do bezdomnych, a jest okazja, gdy przychodzą do nas na posiłki. Jest wtedy możliwość nawiązania kontaktu. Zresztą wiedzą doskonale, że mogą do nas zawsze przyjść i skorzystać z różnej pomocy. Myślę, że w Olsztynie przydałaby się jeszcze jedna noclegownia lub ogrzewalnia. Niestety, pieniędzy z 1 procenta nie można przeznaczyć na inwestycje. Niemniej istnieje potrzeba dodatkowego miejsca na mroźny czas.

Czy promujecie ideę i namawiacie ludzi do przekazywania podatkowego odpisu na Wasze cele?

– Ważną rolę odgrywają parafialne i szkolne koła Caritas. One przyczyniają się do dobrego wizerunku naszej instytucji i jednocześnie włączają się w akcję namawiania do przekazania 1 proc. Mamy od nich wsparcie duchowe, ale także konkretne, w formie działania i zaangażowania. Są także plakaty i kalendarzyki na rok 2013, które rozprowadzamy wśród ludzi. Powiedzmy, że Ksiądz mnie przekonał i chciałbym przekazać 1 proc. na Caritas. Co powinienem zrobić? – Wystarczy w oświadczeniu podatkowym, w rubryce dotyczącej 1 proc., wpisać numer KRS i wyliczoną kwotę podatku. Wtedy pieniądze zostaną przekazane do naszej dyspozycji i zgodnie z potrzebą je wykorzystamy. Można także wpisać konkretny cel – np. hospicjum lub bezdomni. Jeśli w parafii zamieszkania organizowane są kolonie i organizatorzy korzystają z 1 proc., możemy poprzez wpisanie nazwy parafii i celu pomóc także swojemu otoczeniu.•