Dyrektor muzeum odwołany

lc/um

publikacja 07.02.2013 16:53

Janusz Cygański przestał pełnić funkcję dyrektora Muzeum Warmii i Mazur.

Dyrektor muzeum odwołany Janusz Cygański nie jest już dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur Łukasz Czechyra/GN

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskeigo podjął dziś decyzję o odwołaniu Janusza Cygańskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ponadto określone zostały warunki otwartego konkursu, który wyłonić ma nowego szefa placówki. Do tej chwili obowiązki dyrektora MWM pełnić będzie Juliusz Wilczewski, dotychczasowy zastępca dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Janusz Cygański kierował placówką od 25 lat. Zarząd Województwa już we wrześniu 2009 roku próbował odwołać go ze stanowiska, ale sprzeciw pracowników, aktorów i osób ze środowiska kulturalnego spowodował, że J. Cygański zachował stanowisko. Tym razem do zarzutów sprzed 4 lat (m.in. brak wizji prowadzenia muzeum) doszły choćby kwestie ekonomiczne – od 1999 roku placówka ma ujemny wynik finansowy, mimo że dotacje na jego rzecz wzrosły z 3 do 7 mln zł.