Możemy zaszkodzić

Krzysztof Kozłowski

publikacja 09.04.2013 22:13

Rozpoczęły się konferencje rejonowe dla księży i katechetów, których tematem jest katecheza parafialna kerygmatyczna.

Możemy zaszkodzić – Księża i katecheci doświadczają na co dzień walki o zbawienie dusz powierzonych sobie w parafiach i w szkołach. Ale ta walka musi być prowadzona w sposób właściwy – mówił ks. Paweł Maciejewski Krzysztof Kozłowski

Cykl konferencji rozpoczął się w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Przed prelekcją, kapłani wraz z katechetami zgromadzili się w kościele seminaryjnym na adoracji Najświętszego Sakramentu. Prelekcję o parafialnej katechezie kerygmatycznej wygłosił ks. Paweł Maciejewski z Płocka, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, autor programu przygotowującego młodzież do bierzmowania oraz wielu artykułów i warsztatów dla katechetów. Podkreślał, iż księża i katecheci doświadczają na co dzień walki o zbawienie dusz powierzonych sobie w parafiach i w szkołach. Jednak ta walka musi być prowadzona w sposób właściwy. Wiele miejsca poświęcił metodom i błędnym założeniom katechizacji i ewangelizacji młodzieży przygotowującej się w parafiach do sakramentu bierzmowania. Stawiał kontrowersyjne pytania, poddawał pod wątpliwości stosowane metody. – Naszym oddziaływaniem duszpasterskim czy katechetycznym, jeżeli robimy to w sposób nieumiejętny, możemy szkodzić. Możemy zrywać jakąkolwiek więź i wprowadzać w niewolę i skrępowanie – podkreślał ks. Maciejewski. W prelekcji podawał przykłady warunków, które są stawiane młodzieży, a które muszą spełnić, by być dopuszczonym do sakramentu bierzmowania, a które mają charakter demotywujący. Dzielił się również swoimi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej.    
Konferencje rejonowe dla księży i katechetów zostały przygotowane przez Wydział Nauki Katolickiej.

Program spotkań „Parafialna katecheza kerygmatyczna”:
9 kwietnia, wtorek - Olsztyn, Wydział Teologii UWM;
10 kwietnia, środa - Braniewo, św. Katarzyna;
11 kwietnia, czwartek - Bartoszyce, garnizon;
12 kwietnia, piątek - Kętrzyn, św. Jerzy;
13 kwietnia, sobota - Olsztyn, WSD Hosianum;
15 kwietnia, poniedziałek - Szczytno, WNM Panny;
16 kwietnia, wtorek - Ostróda, WNM Panny.