Nie ma dnia bez intencji

Krzysztof Kozłowski


|

Posłaniec Warmiński 17/2013

publikacja 25.04.2013 00:15

Biskup Eberhard z Nysy 7 września 1308 r. na miejscu dzisiejszej miejscowości 
założył młyn i gospodę, a 21 grudnia 1319 r. nadał Kiwitom lokację. 
Już w dekrecie lokacyjnym istnieje wzmianka o dziesięcinie dla proboszcza.

Na bramie wschodniej muru otaczającego świątynię znajdowała się figura śmierci, która została ustawiona w tym miejscu w 1311 r., na pamiątkę zniszczenia wsi przez Litwinów. Obecna jest repliką, odtworzoną na podstawie starych zdjęć
 Na bramie wschodniej muru otaczającego świątynię znajdowała się figura śmierci, która została ustawiona w tym miejscu w 1311 r., na pamiątkę zniszczenia wsi przez Litwinów. Obecna jest repliką, odtworzoną na podstawie starych zdjęć

Krzysztof Kozłowski

Obecnie istniejąca świątynia została zbudowana w latach 1350–1370, zaś wieża kościelna pod koniec XIV w. Gruntowną restaurację kościoła i jego fasady przeprowadzono w 1862 r. Biskup Filip Krementz konsekrował go 30 czerwca 1879 r. ku czci świętych Piotra i Pawła oraz św. Sebastiana.


Ofiarni parafianie


W parafii Kiwity żyje 205 rodzin, w sumie 837 osób. Na terenie parafii mieszkają również osoby wyznania greckokatolickiego. W skład parafii wchodzą wioski: Kiwity, Bartniki, Kobiela, Rokitnik i Stoczek Kolonia. Do roku 1983 parafię obsługiwali marianie ze Stoczka Klasztornego. Od 30 lat posługę duszpasterską świadczą kapłani diecezjalni. – Moi poprzednicy, ks. Władysław Zdaniukiewicz, ks. Artur Szymanek i ks. Tomasz Kowalski, dbali zarówno o rozwój duchowy wspólnoty, jak i świątynię. Parafianie to niezwykle ofiarni ludzie, angażujący się w życie parafii – mówi proboszcz ks. Józef Leonowicz. Większość z nich zajmuje się rolnictwem, ale też nie brakuje takich, którzy okresowo wyjeżdżają do pracy za granicę lub do większych miast. W Kiwitach jest urząd gminy. Jak podkreśla proboszcz, współpraca z wójtem układa się bardzo dobrze. Na terenie parafii istnieje również Zespół Szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoły organizują różne uroczystości. Uczniowie czynnie biorą udział we Mszach św., ale też wystawiają różne spektakle słowno-muzyczne, chociażby ostatnio misterium Męki Pańskiej i Pasję wg. św. Jana.


Warto pomagać


Przy parafii działa koło różańcowe, są ministranci i grupa lektorów. Od miesiąca jest nadzwyczajny szafarz Komunii św., pan Janusz Sklepowicz. Katechetka, pani Izabela Mieczkowska, jest również organistką. – Z wdzięcznością podkreślę, że nie ma dnia, żeby Msza św. była bez intencji. Modlimy się nie tylko za zmarłych, ale też i za codzienne bolączki, które dotykają parafian – podkreśla proboszcz. W ostatnią niedzielę sierpnia wierni udają się na pielgrzymkę pieszą do Stoczka Klasztornego, gdzie odbywają się uroczystości odpustowe. Od maja do października odmawiany jest Różaniec fatimski. 9. dnia każdego miesiąca parafianie odmawiają Nieustający Różaniec. Również w każdą sobotę przed Mszą św. odmawiany jest Różaniec. Od sierpnia ubiegłego roku przy parafii działa zespół charytatywny. Raz w miesiącu wydawana jest żywność dla rodzin potrzebujących. – Zawsze mówię, że warto pomagać tym, którzy są nieco biedniejsi niż my – podkreśla ks. Leonowicz. Proboszcz w najbliższym czasie planuje również organizację pielgrzymek do sanktuariów maryjnych w Polsce.