Wiara i liturgia

Krzysztof Kozłowski

publikacja 12.09.2013 13:14

Udział w liturgii bez wiary czyni ją jedynie rytuałem.

Wiara i liturgia Ks. prof. Czesław Krakowiak wygłosił referat "Credo w liturgii Kościoła" Krzysztof Kozłowski /GN

W Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie odbyło się 49. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Tegoroczny temat sympozjum brzmi: „Wiara i liturgia”. Był on poprzedzony obradami Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która opracowywała dokumenty dyrektorium o posłudze egzorcystów, a także pracowała nad księgą zawierającą liturgię ślubów wieczystych.

– Nasze sympozjum „Wiara i liturgia” ma zasadnicze znaczenie dla życia każdego, nie tylko kapłana sprawującego liturgię, który powinien wierzyć w to co czyni, ale przede wszystkim dla wiernych i nas, uczestników spotkania. Dlatego, że udział w liturgii bez wiary, czyni ją jedynie rytuałem – podkreśla ks. prof. Czesław Krakowiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na sympozjum swoje referaty wygłosili: ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, bp dr Piotr Greger, ks. dr Mateusz Matuszewski, bp dr Adam Bałabuch, ks. prof. Jacek Nowak i ks. dr hab. Zdzisław Janiec.

– Jest to również doskonała okazja do promocji naszego regionu. Przybyli goście mieli okazję modlitwy w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie – podkreśla ks. Bartłomiej Matczak, wicerektor WSD „Hosianum.