Ta sama duchowość

dm

|

Posłaniec Warmiński 42/2013

publikacja 17.10.2013 00:15

Były spotkania i rozmowy, na których poruszono ważne dla przyszłości Ukrainy tematy.

Spotkanie abp. Zorii z abp. Piszczem Spotkanie abp. Zorii z abp. Piszczem
UM WW-M w Olsztynie

Arcybiskup Eustanij Zoria z Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego wziął udział w festiwalu muzyki cerkiewnej w Giżycku, spotykał się ze środowiskiem ukraińskim w Bartoszycach i Górowie Iławeckim, a we wtorek gościł w Olsztynie. Prawosławny dostojnik prowadził rozmowy o ekumenizmie, ale wiele uwagi poświęcił też sprawom eurointegracji Ukrainy. Jest również przewodniczącym Wydziału Informacyjnego Cerkwi – czyli drugą osobą po Filarecie, zwierzchniku Cerkwi na Ukrainie. Cerkiew ta jest zwolennikiem zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską, stąd wizyta w Polsce na miesiąc przed podpisaniem traktatu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską ma szczególny charakter. Arcybiskupowi towarzyszyli także Ilarion, arcybiskup rówieński i ostrowski, oraz poseł Miron Sycz.

– Kościoły chrześcijańskie w Polsce i na Ukrainie czerpią z tej samej duchowości i mają wspólne słowiańskie korzenie, stąd spodziewane podpisanie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską jest naturalnym powrotem Ukrainy do europejskiego domu – mówi Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.W trakcie wizyty spotkał się również z abp. Edmundem Piszczem i bp. Rudolfem Bażanowskim z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zapoznał się także z funkcjonowaniem Domu Opieki „Laurentius”.