Wileńszczyzna '44

lucy

publikacja 03.02.2014 19:20

W Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyła się inscenizacja historyczna.

Wileńszczyzna '44 Inscenizacja nawiązywała do walk, jakie Polacy stoczyli na Wileńszczyźnie w 1944 roku Łukasz Czechyra /GN

Inscenizacja edukacyjna w skansenie została przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem projektu było zaprezentowanie działalności Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie i opowiedzenie o złożonej sytuacji politycznej i narodowościowej na tym terenie na początku 1944 roku.

Na terenie skansenu rekonstruktorzy historyczni z Trójmiasta zaprezentowali inscenizacje odtwarzające nie tylko militarne potyczki wileńskich partyzantów sprzed 70 lat, ale również scenki pokazujące życie codzienne polskich żołnierzy – zdobywanie żywności i zaopatrzenia.

Widzowie, którzy tego dnia odwiedzili Olsztynek, mogli zobaczyć zdobycie Rudomina – bitwę w rejonach wsi Worziany i Radziusze. Szczególnie ta druga inscenizacja przyciągała widzów – pokazywała taktykę partyzantki, jaką stosował rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” i jego 5. Wileńska Brygada, która właśnie od bitwy pod Worzianami zyskała miano „Brygady Śmierci”.