Powołany i posłany

koz

|

Posłaniec Warmiński 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:15

Każdego roku w Środę Popielcową alumni Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie rozpoczynają rekolekcje wielkopostne, które kończą się przyjęciem posług lektoratu i akolitatu oraz rozesłaniem diakonów do pracy duszpasterskiej w parafiach archidiecezji warmińskiej.

To ważny moment w życiu kleryka.  Akolita jest szczególnym sługą ołtarza To ważny moment w życiu kleryka. Akolita jest szczególnym sługą ołtarza
Krzysztof Kozłowski /GN

Lektor odczytuje lekcje z Pisma Świętego (oprócz Ewangelii); gdy nie ma diakona lub kantora, może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. Akolita jest szczególnym sługą ołtarza podczas liturgii. Karmiąc się Eucharystią, ma posługiwać chorym i cierpiącym, pełniąc różne uczynki miłości, przede wszystkim zanosząc im Komunię świętą. Tegoroczne ćwiczenia duchowe dla kleryków „Hosianum” prowadził dominikanin o. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. Swoje rozważania oparł na fragmentach Pisma Świętego, mówiących o relacjach między Jezusem a powołanymi przez Niego uczniami. „Każdy powołany przez Chrystusa zostaje posłany, aby głosić Dobrą Nowinę wszystkim”, podkreślał rekolekcjonista. – Prawdy, że powołanie łączy się z posłaniem, doświadczyli namacalnie diakoni. Na zakończenie sobotniej Eucharystii bp Jacek Jezierski wręczył im dekrety arcybiskupa metropolity warmińskiego, kierujące do pracy duszpasterskiej na okres Wielkiego Postu – mówi rektor „Hosianum” ks. Paweł Rabczyński.