Ogniowe zdjęcia

ks. Piotr Sroga

publikacja 01.05.2014 11:48

Oprócz zadań bojowych PSP w Olsztynie podejmuje akcje promocyjne. W ostatnim czasie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Teraz kolej na pasjonatów robienia zdjęć.

Stażacy w akcji Stażacy w akcji
ks. Piotr Sroga /GN

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie organizuje II edycję konkursu fotograficznego „W strażackim obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział, poza strażakami OSP i PSP, chętni nie związani z pożarnictwem.

Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach tematycznych: zdjęcia kolorowe o tematyce pożarniczej z akcji ratowniczo- gaśniczych oraz zdjęcia kolorowe z życia środowiska pożarniczego. Każdy uczestnik może nadesłać pięć prac. Do dnia 15 września 2014 można nadsyłać prace na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, albo dostarczyć osobiście pod wskazany powyżej adres do sekretariatu komendy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.kwpsp.olsztyn.pl.