Powrót do przeszłości

rw

|

Posłaniec Warmiński 28/2014

publikacja 10.07.2014 00:00

Można było przenieść się na chwilę do średniowiecza. Ubrania, inscenizacje i jadło przypomniały kawałek warmińskiej historii.

Dni Dawnych Rzemiosł przybliżyły historię Warmii Dni Dawnych Rzemiosł przybliżyły historię Warmii
Urząd Miasta w Olsztynku

Zdobywanie osady, polowanie na czarownice, warsztaty i pokazy dawnego rzemiosła oraz sztuki wojennej. Wszystko okraszone koncertami muzyki średniowiecznej. Impreza „Dni Dawnych Rzemiosł” w atrakcyjny sposób przybliżyła zwiedzającym historię ziem pruskich okresu wczesnego średniowiecza.

– Program został tak skonstruowany, aby pokazać możliwie jak najwięcej aspektów życia w tamtym czasie, dlatego, obok prezentacji rzemiosła wojennego, można było zobaczyć, jak wytwarzano przedmioty codziennego użytku, jak wyglądały średniowieczne zaślubiny, poznać sposoby spędzania wolnego czasu, a także posłuchać dawno już zapomnianej muzyki. W imprezie udział wzięli partnerzy projektu CROSSROADS 2.0 oraz zaprzyjaźnieni rzemieślnicy i grupy rekonstrukcyjne – mówi Robert Waraksa. W 2012 roku skansen w Olsztynku przystąpił jako jeden z trzynastu partnerów do międzynarodowego projektu CROSSROADS 2.0. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska–Rosja 2007–2013 i zakłada współpracę różnych typów instytucji: muzeów, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowych. Dzięki wspólnym działaniom partnerów z 3 krajów zostanie poszerzona i uatrakcyjniona oferta turystyczna muzeów i regionów biorących udział w projekcie. Głównym jego celem jest budowanie tożsamości rejonu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, opartej na wspólnej historii tych ziem.