Redaktor wydania

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 30/2014

publikacja 24.07.2014 00:00

Koniec lipca zawsze związany jest ze wspomnieniem św. Krzysztofa...

... kiedy to księża święcą nasze pojazdy i organizowane są liczne akcje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i uświadomić kierowcom, że siadając za kółkiem, biorą odpowiedzialność za siebie, swoich pasażerów i innych poruszających się na drodze. A jak to jest na wodzie? Między innymi o bezpieczeństwie na jeziorach na ss. IV–V opowiada ks. Rafał Chwałkowski SDS, pierwszy po wojnie duszpasterz żeglarzy.