Budowa linii tramwajowej

Krzysztof Kozłowski

publikacja 02.09.2014 20:54

Wykonawca kończy przygotowania i budowę dróg objazdowych.

Budowa linii tramwajowej Jedna z jezdni ul. Sikorskiego zostanie zamknięta. Przy tej ulicy znajduje się kilka sklepów wielkopowierzchniowych. W piątek zostanie otwarta Galeria Warmińska Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Już niedługo przejazd z największych osiedli mieszkaniowych w Olsztynie do centrum miasta będzie wiązać się z wieloma trudnościami. Ruszają bowiem prace związane z budową linii tramwajowej. - Budowa linii tramwajowej wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców. Na czas realizacji będą wykonane objazdy, dlatego prosimy kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość - wyjaśnia prezydent Piotr Grzymowicz.

Wykonawca kończy przygotowania i budowę dróg objazdowych, m.in. przez były poligon na osiedlu Pieczewo i Piękną Górę w okolicach masztu telewizyjnego, jak również przez wieś Bartąg. Tymi objazdami mieszkańcy największych osiedli będą mogli dostać się do śródmieścia. Władze miasta mają w najbliższym czasie rozpocząć kampanię informacyjną, dzięki której kierowcy dowiedzą się, jak będzie można dojechać do centrum miasta.

Do września 2015 r. powstanie odcinek linii tramwajowej prowadzący przez największe osiedla Olsztyna: Pieczewo i Jaroty oraz Nagórki. Będzie prowadzić przez ulice: Witosa, Płoskiego, Sikorskiego i Tuwima.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej w śródmieściu Olsztyna, biegnącego ulicami: Żołnierską, Kościuszki, Dworcową i Towarową. W dalszej kolejności realizowana będzie budowa odcinka linii na ul. Piłsudskiego i 11 listopada.

Ostatecznie linie tram­wa­je po­łą­czą naj­bar­dziej od­le­głe dziel­ni­ce mia­sta - Ja­ro­ty, Pie­cze­wo i Na­gór­ki z cen­trum mia­sta oraz dwor­cem ko­le­jo­wym i Kortowem. Na linii głów­nej mię­dzy dwor­cem a osie­dlem Ja­ro­ty zaplanowano 13 przy­stan­ków. Od linii głów­nej w śród­mie­ściu od­cho­dzić będą dwie krót­sze trasy: do Kor­to­wa i do sta­rów­ki.