Miejcie oczy otwarte

Krzysztof Kozłowski

publikacja 21.02.2015 14:51

Wspólnota Seminarium Duchownego "Hosianum" przeżywała pod przewodnictwem abp. Wojciecha Ziemby uroczystość otrzymania przez kleryków III roku posługi lektora, zaś IV - posługi akolity. Diakoni zostali rozesłani do pracy duszpasterskiej na Wielki Post do poszczególnych parafii archidiecezji.

Miejcie oczy otwarte Sześciu alumnów roku IV otrzymało posługę akolity Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Do uroczystości alumni przygotowywali się przez wielkopostne rekolekcje, które prowadził ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Rozważaniom przyświecało hasło: „Odnowieni, by odnawiać Kościół”.

– To ryzykowne hasło, gdyż aby mówić o odnowie Kościoła, niezbędna jest odnowa samego siebie. To uświadamia nam, że niezbędna jest odnowa przez pokorę, prawdę i świętość, by móc zaprosić łaskę Bożą – wyjaśnia ks. Wójtowicz. Podczas nauk przybliżał alumnom znamiona Kościoła, tj. jedność, świętość, powszechność i apostolskość, by odpowiedzieć na pytania dotyczące refleksji, jaki powinien być kapłan na początki XXI wieku.

Rekolekcjonista przybliżał również postać św. Józefa. – Widzę, że to jest bardzo potrzebny święty na te czasy, na kryzys rodziny, na problemy z tożsamością męską, na kryzys ojcostwa. Mieliśmy papieża Józefa Ratzingera, papież Franciszek dwa tygodnie temu zadeklarował, że jest gorliwym czcicielem św. Józefa. Kiedy miał ingres? 19 marca. To są znaki mówiące o tym, że winniśmy powierzać się św. Józefowi. W nim zechcieliśmy dostrzec tego, który ma swój warsztat, a kapłana jako osobę, która ma z pnia nieociosanego wydobyć szlachetną formę, przez delikatność i miłość pasterską. Tak musimy dziś kształtować ludzi – wyjaśnia ks. Wojciech.

Podczas Eucharystii 11 kleryków III roku otrzymało z rąk abp. Ziemby lektorat. – Ta posługa ma pogłębić w nich duchowość słowa Bożego. Lektor to ten, który uroczyście głosi słowo Boże – wyjaśnia ks. Paweł Rabczyński, rektor WSD „Hosianum”. 6 alumnów  roku IV otrzymało posługę akolity. – To posługa, która ma pogłębić w nich pobożność eucharystyczną. Akolita to ten, który posługuje przy ołtarzu, pomagając przy sprawowaniu Eucharystii. Może również zanieść Komunię świętą chorym – mówi ks. Rabczyński.

Na koniec Mszy św. abp Ziemba rozesłał diakonów do pracy duszpasterskiej na Wielki Post. Diakon Łukasz Długosz posługiwać będzie w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, dk. Dariusz Łuba trafi do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Olsztynie, dk. Krzysztof Laska – do parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, dk. Marcin Kuciński – do parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie i dk. Krzysztof Patejuk – do parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach.

– Diakoni będą głosić kazania, prowadzić katechezy, spotkania wspólnot parafialnych. Będą prowadzić nabożeństwa. Będzie to dla nich możliwość zweryfikowania wiedzy zdobytej w seminarium z pracą duszpasterską. Trzeba mieć na uwadze, że diakoni już za kilka miesięcy przyjmą święcenia kapłańskie, tak że jest to dla nich bardzo ważny czas – mówi rektor WSD „Hosianum”.

Metropolita warmiński, zwracając się do alumnów, podkreślał, że rozesłanie diakonów do pracy jest praktyką posoborową, funkcjonującą w naszej archidiecezji przez wiele lat. – To będzie praca, która polega między innymi na przyglądaniu się życiu kapłańskiemu na co dzień. Przekonacie się, że w tym czasie ujrzycie kapłaństwo jeszcze pełniej. Każdy z was podjął już decyzję o kapłaństwie. Miejcie oczy otwarte, proście o wyjaśnienia, z wielkim szacunkiem do kapłanów. Abyście z radością, niczym apostołowie posłani przez Jezusa, wracali, oznajmiając i dzieląc się pierwszą radością z pracy duszpasterskiej – mówił  abp Ziemba.