Ku kapłaństwu

koz

|

Posłaniec Warmiński 09/2015

publikacja 26.02.2015 00:00

Podczas uroczystości w domu seminaryjnym klerycy trzeciego roku otrzymali z rąk abp. Wojciecha Ziemby lektorat, a klerycy czwartego roku – akolitat.

11 alumnów trzeciego roku zostało ustanowionych lektorami 11 alumnów trzeciego roku zostało ustanowionych lektorami
Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Przed podjęciem posług alumni uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach, które wygłosił ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Rozważaniom przyświecało hasło: „Odnowieni, by odnawiać Kościół”.

Podczas nauk wyjaśniał znaczenie jedności, świętości, powszechności i apostolskości Kościoła, podejmując jednocześnie próby odpowiedzi na pytania, jaki powinien być kapłan początku XXI wieku. Rekolekcjonista przybliżał również postać św. Józefa. – W nim zechcieliśmy dostrzec tego, który ma swój warsztat, a kapłana postrzegany jako osobę, która ma z pnia nieociosanego wydobyć szlachetną formę, przez delikatność i miłość pasterską. Tak musimy dziś kształtować ludzi.

Podczas Eucharystii 11 kleryków trzeciego roku otrzymało z rąk abp. Ziemby lektorat, sześciu z roku czwartego akolitat. – Lektor to ten, który uroczyście głosi słowo Boże. Akolita to ten, który posługuje przy ołtarzu, pomagając przy sprawowaniu Eucharystii – wyjaśnia ks. Paweł Rabczyński, rektor WSD „Hosianum”. Na koniec Mszy św. abp. Wojciech Ziemba rozesłał diakonów do pracy duszpasterskiej na okres Wielkiego Postu. Diakon Łukasz Długosz posługiwać będzie w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, dk. Dariusz Łuba w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Olsztynie, dk. Krzysztof Laska w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, dk. Marcin Kuciński w parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie i dk. Krzysztof Patejuk w parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach.

Alumni, dziękując metropolicie za otrzymane posługi, mówili, iż zdają sobie sprawę z faktu, że posługi te są kolejnym etapem drogi ku Chrystusowemu kapłaństwu. Dziękowali abp. Ziembie za modlitwę i obecność, moderatorom zaś za formację seminaryjną. – Wszystkim za wszystko składamy serdeczne „Bóg zapłać” – mówili.