Teologia dla wszystkich

ks. Piotr Sroga

|

Posłaniec Warmiński 15/2015

publikacja 09.04.2015 00:00

Już w kwietniu każdy będzie mógł pogłębić swoją wiedzę teologiczną i filozoficzną. A nawet dowiedzieć się, jak Kant żartował sobie z kobiet.

 Ks. dr Zdzisław Kieliszek wygłosi referat o humorze Kanta Ks. dr Zdzisław Kieliszek wygłosi referat o humorze Kanta
krzysztof kozłowski /Foto Gość

Gdy w roku 1999 powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wydział teologii był oblegany. Na pierwszy rok zgłosiło się kilkaset osób. Dziś sytuacja się zmieniła. Chcąc zachęcić do studiowania u siebie, władze wydziału organizują wykłady otwarte, które mają przybliżyć zainteresowanym zagadnienia wchodzące w zakres tej dyscypliny naukowej. Disputationes Theologicae ruszają od kwietnia.

Wszyscy mile widziani

– Jest to próba popularyzacji tego, co robimy na wydziale. Często ludzie nie wiedzą o naszych działaniach czy badaniach naukowych – mówi ks. prof. Marian Machinek. – Chcemy, aby nasi pracownicy dzielili się tym, nad czym aktualnie pracują naukowo. Na tyle, na ile może to stanowić przedmiot zainteresowań dla osób niezajmujących się teologią. Jednocześnie jest to płaszczyzna dialogu – wyjaśnia. W planie jest dobór tematów i prelegentów, którzy będą inspirujący. Nie chodzi o podejmowanie szczegółowych tematów teologicznych, tylko teoretycznych, ale dotyczących przede wszystkim ludzkich spraw. Ważnym wymiarem podejmowanych zagadnień będzie także aktualny dyskurs społeczny, toczący się w naszym kraju. Wykłady mają być dostosowane do słuchaczy, którzy nie są teologami. – Inicjatywa jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, bez obawy, że znajdą się na tureckim kazaniu. Oczywiście będziemy podejmować zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej, fundamentalnej oraz Pisma Świętego. Ale chcemy także przedstawić zagadnienia filozoficzne, bo bez filozofii nie ma rozważań teologicznych – mówi ks. Machinek. Są jednak takie obszary wiedzy, które dotykają życia wielu ludzi. Taką dyscypliną jest np. prawo kanoniczne, wiele zagadnień związanych z dydaktyką, nauczaniem religii. Jest także kierunek nauk w rodzinie związany z socjologiczną i psychologiczną refleksją nad rodziną. – Liczymy na obecność osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i podyskutować na interesujące tematy. Zapraszamy także koleżanki i kolegów z innych wydziałów. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma także żadnego ograniczenia wiekowego. Warunkiem jest tylko otwarcie na problematykę teologiczną – zachęca olsztyński teolog i zapowiada dwa wykłady jeszcze przed wakacjami.

Kłopotliwa cisza

Disputationes Theologicae rusza już 15 kwietnia. Spotkanie odbędzie się w gmachu wydziału teologii na Redykajnach, a pierwszym prelegentem będzie ks. dr Zdzisław Kieliszek. – Proponuję temat „Immanuela Kanta poczucie humoru”. Mając na uwadze regularność i przewidywalność trybu życia Kanta, nie może dziwić, że jest on zwykle przedstawiany niezwykle sucho. Filozofa ukazuje się często jako osobę, która prowadziła zastygłe życie. Dlatego też, jak się wydaje, interesujące może być dla słuchacza pytanie o Kantowskie poczucie humoru – mówi ks. Kieliszek. Aby zachęcić do uczestnictwa w wykładzie, uchyla jednocześnie rąbka tajemnicy o swoim wykładzie o królewieckim filozofie. Humor Kanta nie wszystkim się podobał. Filozof podczas nieoficjalnych spotkań zwykł mawiać w towarzystwie kobiet, że żadna z przedstawicielek płci pięknej nie znajdzie się w gronie zbawionych. To swoje stwierdzenie uzasadniał fragmentem Apokalipsy św. Jana, w którym można przeczytać: „A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny” (Ap 8,1). Twierdził następnie, iż istnieje ogólne przekonanie o gadatliwości niewiast, dla których zamilknięcie na chociażby chwilę wydaje się czynem niemalże heroicznym, a milczenie przez pół godziny jest już w ogóle niemożliwe. Kant dowodził zatem, że skoro w niebie przynajmniej raz jeden zapanowała na tak długo absolutna cisza, to nie mogła się tam znajdo- wać żadna kobieta, dla której niemożliwe jest nicniemówienie przez tak długi czas. Dowód ten miał oczywiście charakter humorystyczny. W czerwcu odbędą się także Dni Interdyscyplinarne, które są organizowane na wydziale od wielu lat. Naukowcy reprezentujący różne dziedziny naukowe dyskutują o zagadnieniach z pogranicza wielu dyscyplin.