Redaktor wydania

ks. Piotr Sroga

|

Posłaniec Warmiński 17/2015

publikacja 23.04.2015 00:00

Media często podają sensacyjne wiadomości na temat afer, katastrof i przemocy.

Mało mówi się natomiast o zwykłych wydarzeniach, które łączą się z czynieniem dobra. Okazją do promocji altruistycznych postaw jest prezentacja laureatów nagrody św. Jerzego, fundowanej przez Kapitułę Kolegiacką w Kętrzynie. Do tej pory to wyróżnienie otrzymało w archidiecezji warmińskiej 31 osób. Na ss. IV–V prezentujemy nagrodzonych w tym roku. Wrażliwość objawia się także w trosce o tych, którzy są bezsilni i bezbronni. W Olsztynie powstanie klinika „Budzik” dla dorosłych. Ewa Błaszczyk we współpracy z UWM w Olsztynie zaangażowała się w realizację tego projektu. Codziennie odbiera rozpaczliwe telefony z prośbą o zajęcie się dorosłymi. O pomyśle na rozwiązanie tego problemu można przeczytać na s. VI.