Studenci jak profesorowie

ks. Piotr Sroga

publikacja 27.04.2015 16:22

Na UWM w Olsztynie przyjechali studenci z całej Polski, aby przedstawić wyniki swojej naukowej pracy. Każdego dnia inne wydziały organizują spotkania. Pierwszym był wydział teologii.

Sesja na wydziale teologii Sesja na wydziale teologii
ks. Piotr Sroga /Foto Gość

- Dzisiaj pracuje sekcja nauk kanoniczno-teologicznych, w czasie której mają miejsce plenarne wystąpienia studentów. Wszystko odbywa się w ramach XLIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Studencki Koło Naukowe „Pro familia” i Studenckie Koło Filozoficzne jako pierwsze przeżywają swoje spotkania – mówi Maciej Mikołajczyk, student IV roku i organizator sesji. Studenci z całej Polski zjechali się do Olsztyna, aby w tym tygodniu na spotkaniach zgłębiać swoją wiedzę i integrować naukowe środowisko.

Podczas każdej sesji młodzi naukowcy w 15-minutowych wystąpieniach prezentują wybrane zagadnienia, które oceniane są przez komisję. Na zakończenie podaje się najlepiej punktowane przez profesorów referaty. Na pierwszej sesji podjęto między innymi następujące tematy: „Rola promotora sprawiedliwości w prawie karnym”, „Zgoda małżeńska jako wolny akt ludzki”, „Przegląd koncepcji rodziny w systemach myśli filozoficznej”.

- Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych rozpoczęło się wykładem na wydziale nauk technicznych. Potem wszyscy rozjechaliśmy się na swoje wydziały - mówi Aneta Bedra, prezes koła filozoficznego na wydziale teologii. Filozofia i teologia nie są może na topie wśród wybieranych przez młodych ludzi kierunków, ale gromadzą bardzo aktywnych studentów. - Nasz wydział jest czwartym ośrodkiem w Polsce ze specjalnością prawa kanonicznego. Włączamy się aktywnie w różne działania i na przykład za miesiąc organizujemy ogólnopolską konferencję. Doświadczenie zdobywamy od najlepszych - naszym opiekunek jest ks. Jan Cymbała, ale wspomaga nas także ks. prof. Lucjan Świto - wyjaśnia Filip Jabłoński.

- Nasi studenci sami planują pracę koła - ja tylko im towarzyszę. W tym roku położyliśmy nacisk na poznanie struktury Kościoła. Jesienią wybraliśmy się do nuncjatury papieskiej, a w planach jest obóz naukowy w Rzymie - mówi ks. dr Jan Cymbała. Zdobyta na wykładach wiedza zostaje w ten sposób zweryfikowana w praktyce.