Redaktor wydania

ks. Piotr Sroga

|

Posłaniec Warmiński 20/2015

publikacja 14.05.2015 00:00

Lato zbliża się dużymi krokami.

Budzi się przyroda, pięknieje i wabi swoim pięknem szczególnie na Warmii i Mazurach. Niestety, to również czas, w którym rośnie liczba niebezpieczeństw na lądzie i wodzie. Zacznie się sezon kąpieli i leśnych spacerów, a z nim utonięć i pożarów. Wtedy gotowi do akcji są strażacy, ci zawodowi i ochotnicy. O ich pracy, poświęceniu i pasji w ratowaniu życia piszemy na ss. IV–V. Ratować trzeba także rodzinę, która często dotknięta jest negatywnymi zjawiskami współczesnej cywilizacji. Rozpad małżeństwa, bieda, trudności w wychowaniu młodego pokolenia dają się dziś we znaki wielu rodzinom. O próbie ich wzmocnienia w ramach Marszu dla Życia można przeczytać na s. III.