Z Wilna do Rybak

Krzysztof Gajewski

publikacja 21.07.2015 12:43

Przez dwa tygodnie 47 dzieci będzie się uczyło języka polskiego. Czeka na nie także wiele atrakcji.

Dzieci z Litwy nad Jeziorem Łańskim Dzieci z Litwy nad Jeziorem Łańskim
Krzysztof Gajewski

Właśnie rozpoczął się już 17. turnus kolonijny dla dzieci z Wileńszczyzny. Caritas Archidiecezji Warmińskiej od 1999 roku organizuje kolonie letnie polonijno-językowe dla młodych Polaków spod Wilna. Tym razem na letni wypoczynek na Warmię przyjechało 45 uczniów ze swoimi nauczycielami z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i ze Szkoły Średniej im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach.

W ciągu dziesięciodniowego pobytu w Polsce koloniści będą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem polskim i pogłębiać wiedzę o Polsce. Sprzyja temu hasło turnusu kolonijnego: „Język polski – śpiewająco!”, ponieważ w ciągu pracy wychowawczej na naszych koloniach już przed laty powstała grupa wokalna „Podwileńskie Talenty”. Zaplanowane zostały zajęcia rekreacyjne nad Jeziorem Łańskim, wycieczka do Trójmiasta i do Olsztyna, gdzie koloniści przygotują oprawę liturgiczną Mszy św., która zostanie odprawiona w intencji bohaterów i 71. rocznicy operacji „Ostra Brama”.

Przewidziane jest spotkanie z tej okazji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, seans w Olsztyńskim Planetarium oraz wyjazd do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach. Turnus kolonijny jest elementem projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może – kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich” w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.