Usłyszeć, uwierzyć, wytrwać

Łukasz Czechyra

|

Posłaniec Warmiński 34/2015

publikacja 20.08.2015 00:00

– Przychodzimy do Maryi, Matki naszego Pana, która jest naszą przewodniczką w wierze – mówił na rozpoczęcie uroczystości abp Wojciech Ziemba.

 – „Uczyńcie, co Syn wam powie”. To przesłanie Maryi dla każdego z nas – powiedział abp Górzyński – „Uczyńcie, co Syn wam powie”. To przesłanie Maryi dla każdego z nas – powiedział abp Górzyński
Łukasz Czechyra /Foto Gość

We Fromborku odbyły się uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzięli w nich udział m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, abp Wojciech Ziemba i abp Józef Górzyński. Przybyli również pielgrzymi z okolicznych miejscowości (m.in. z Braniewa), pojawili się także rolnicy, którzy przynieśli tradycyjne wieńce ze zbóż i kwiatów. – Każdy katolik, jeśli podejmuje drogę życia prawdami wiary, chcąc nie chcąc naśladuje Matkę Bożą.

Ona była pierwszą uczennicą Pana i pierwsza pokazała, w jaki sposób mamy łączyć te najważniejsze elementy życia chrześcijańskiego: najpierw usłyszeć Boga, uwierzyć i wiernie wytrwać – mówi abp Józef Górzyński. W homilii abp Józef podkreślał, że to, co w Piśmie Świętym jest zapisane o Kościele, mówi o Matce Bożej, a to wszystko, co jest zapisane w odniesieniu do Maryi, mówi o Kościele. – Tak mocno Maryja jest utożsamiona z nami, wierzącymi – zaznaczył abp Górzyński. Dodał również, że droga maryjna jest najlepszą wskazówką dla życia chrześcijanina. – Jeśli źle się dzieje w życiu społecznym, to dlatego, że odchodzimy od Bożych przykazań, od przesłania, jakie Maryja dała nam podczas cudu w Kanie Galilejskiej, kiedy powiedziała: „Uczyńcie, co Syn wam powie”. To jest Jej przesłanie dla każdego z nas – zapewnił abp Górzyński. Na koniec Mszy św. odbyło się poświęcenie wieńców ziół i kwiatów, a kard. Gulbinowicz przyznał, że jest wzruszony głośnym śpiewem i aktywnym uczestnictwem wiernych. – Zabiorę ze sobą na Dolny Śląsk to, że tylu z was przyjęło Komunię Świętą – obiecał zebranym w świątyni. Uroczystości we Fromborku uświetnił chór Echo z Zebrzydowic.