Wobec Stwórcy

Krzysztof Kozłowski

publikacja 20.09.2015 19:01

…z potrzeby serca, zgromadzili się na dziękczynieniu za tegoroczne żniwa.

Wobec Stwórcy Elementy wieńców żniwnych nawiązywały do wiary i Polski Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku odbyły się Wojewódzkie Dożynki. Rozpoczął je korowód dożynkowy, który przemaszerował na miejsce Mszy św., której przewodniczył abp Wojciech Ziemba. Barwnym jego elementem były delegacje z 29 miejscowości, które prezentowały przygotowane na tę okazję okazałe wieńce dożynkowe.

Gospodarzem dożynek był marszałek województwa Gustaw Brzezin. - Proszę o celebrowanie Mszy św. oraz poświęcenie chleba z ziaren tegorocznych zbiorów - mówił marszałek.

- Dziękujemy wobec Stwórcy, niebieskiego Gospodarza, za tegoroczne zbiory. Każdy chrześcijanin wie, że wszelkie dobro od Boga pochodzi i ku Niemu kieruje dziękczynne hymny. Nie ma piękniejszej szkoły wdzięczności, niż Eucharystia. Przychodzimy przed ołtarz z wieńcami dożynkowymi i płodami ziemi, by złożyć Ojcu należne podziękowanie - mówił, witając przybyłych wiernych, miejscowy proboszcz, ks. Sławomir Piniaha.

Homilię wygłosił abp. Wojciech Ziemba. - Naszym narodowym zwyczajem, ale także z potrzeby serca, gromadzimy się na dziękczynieniu Bogu za tegoroczne żniwa. Symbolem radości jest wieniec żniwny - mówił metropolita. Podkreślał, iż dożynki mają charakter integrujący społeczeństwo, szczególnie podczas modlitwy, która nie różni ludzi a łączy.

Wiele miejsca poświęcił prawdzie, która powinna zajmować najważniejsze miejsce w wolnym społeczeństwie, a której fundamentem winna być miłość do drugiego człowieka. - Istnieje wielka potrzeba odkłamania naszego życia na wielu płaszczyznach. Trzeba przywrócić miejsca cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, polityki i ekonomii - mówił abp Ziemba.
Apelował, by „żyć w solidarności z tymi, którzy żyją w lęku przed niedostatkiem i głodem”. - Uczmy się prawdy o świecie i o nas samych. A prawda was wyzwoli - mówił.

Za wspólną modlitwę, abp. Ziembie dziękował marszałek Gustawa Brzezin. – Prosimy o błogosławieństwo dla nas wszystkich, szczególnie dla rolników, aby i w przyszłym roku dobrze się działo i byśmy mogli znowu przynieść chleb na Mszę św. dziękczynną - mówił.

Po Eucharystii zaprezentowano inscenizacje obrzędów warmińskich i mazurskich. Zasłużeni  rolnicy odebrali odznaczenia.

W trakcie dożynek przez olsztynecki skansen przewinęło się kilka tysięcy osób. Oprócz oficjalnych obchodów, na terenie muzeum rozstawione były ludowe stragany, gdzie można było posmakować specjałów regionalnej kuchni, zakupić wyroby rękodzielnicze. Odbyły się również występy kapel i zespołów folklorystycznych: Piwniczna Kapela Folklorystyczna, Berkut, Kortowo i grupy cygańskiej Romanca.