Mundurowi protesują

ks. Piotr Sroga

publikacja 22.09.2015 15:55

Przed budynkami urzędu wojewódzkiego w Olsztynie protestowali policjanci, strażacy, celnicy, strażnicy więzienni i inspektorzy drogowi. Zapowiadają, że w październiku pojadą na manifestację do Warszawy.

Protest służ mundurowych w Olsztynie Protest służ mundurowych w Olsztynie
ks. Piotr Sroga /Foto Gość

Powodem protestów było niespełnienie przez stronę rządową obietnic z poprzednich lat.

- Nie odpuścimy, bez względu na to, kto będzie sprawował władzę. Zaproponowano nam w tej chwili 160 zł i to są grosze jałmużny. A obiecywano nam więcej. Służby mundurowe, jako przedstawiciele państwa, muszą mieć zagwarantowane godne życie. Zapewnimy temu rządowy w październiku jeszcze masę niespodzianek - mówił Andrzej Szary, przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z Poznania.

Uczestniczy protestu podkreślali wiele razy, że czują się pomijani i lekceważeni przez rządzących. Federacja Związków Zawodowych Służ Mundurowych podjęła uchwałę o ogólnopolskiej manifestacji, która odbędzie się w październiku w Warszawie.

- Wasza służba jest niebezpieczna i stresująca. Powinniście mieć taki komfort, że wracając do domu, nie musielibyście się martwić o byt najbliższych. Walczymy przede wszystkim o sprawy socjalne i płacowe, gdyż to jest podstawą życia naszych rodzin - mówił Józef Dziki, przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność.

Nawoływał także, aby w najbliższych wyborach poddać weryfikacji obecną władzę. Zwrócił również uwagę na rozrost rządowej biurokracji kosztem dofinansowania tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Przedstawiciele poszczególnych rodzajów służb mundurowych przedstawili problemy, z którymi się borykają.

Protestujący na ręce wojewody Mariana Podziewskiego złożyli petycję do premier Ewy Kopacz ze swoimi postulatami. Wśród nich znalazły się następujące żądania:

  • 1) zapewnienie w ustawie budżetowej na rok 2016 wystarczających środków finansowych na rewaloryzację płac dla pracowników mundurowych i cywilnych i na modernizację struktur poszczególnych służb;
  • 2) podjęcie inicjatyw legislacyjnych przez resort spraw wewnętrznych, resort sprawiedliwości oraz finansów, które zagwarantują wszystkim funkcjonariuszom wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy;
  • 3) zapewnienie rekompensaty pieniężnej za pełnienie służby w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne ;
  • 4) wprowadzenia przepisów antymobbingowych;
  • 5) wprowadzenie okresu ochronnego dla funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich;
  • 6) włączenie służby celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego;
  • 7) likwidacja sztucznie utrzymywanych wakatów w policji i innych służbach;
  • 8) poprawy bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie systemu opieki zdrowotnej w resorcie spraw wewnętrznych;
  • 9) wprowadzenia programów edukacyjnych przeciwko agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo.