Jest to powiew

Krzysztof Kozłowski

publikacja 04.11.2015 15:26

Im zależy nam na kontynuacji dzieła ewangelizacji.

Jest to powiew Powrót do tego typu spotkań, które mają odbywać się systematycznie, pozwoli na budowanie wspólnoty wspólnot Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W kurii archidiecezji warmińskiej odbyło się spotkanie liderów i moderatorów ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na Warmii i Mazurach. - Jesteśmy w ważnym momencie życia archidiecezji. Kończy się peregrynacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia i zawiązana z nią ewangelizacja. Nadszedł czas na wyznaczenie nowych zdań. Stąd zaproszenie na to spotkanie oraz na kongres ruchów, który odbędzie się 28 listopada w konkatedrze św. Jakuba - mówi ks. Bartłomiej Matczak.

Zauważa, że jest to moment dziękczynienia, ale przede wszystkim spotkanie, w którym ma wybrzmieć głos ludzi zaangażowanych w życie Kościoła. - Żeby wypowiedzieli swoje oczekiwania i pragnienia. Jest to powiew Ducha Świętego, który wskaże nam dalszą drogę. Ludzie doświadczyli wiary żywej. Teraz trzeba poprowadzić ich dalej, poprzez katechezę i wspieranie dzieł, w które są zaangażowani - dodaje.

Na spotkaniu obecnych było siedemnaście osób, a dyskusję rozpoczął ks. infułat Jan Górny. Dziękował zebranym za wkład wspólnot w ewangelizację Warmii i Mazur.

- Mogę zaświadczyć, na podstawie rozmów z proboszczami, że odbywające się w parafiach rekolekcje mają głęboki sens. Praca poszczególnych zespołów, składających się również z przedstawicieli wspólnot, przyniosła już owoce. Rekolekcje niekiedy były z dystansem przyjmowane przez księży, ze względu na inną formę, niż te tradycyjne. Ale od siebie mogę powiedzieć, że tam, gdzie byłem na nawiedzeniu wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia, które było zwieńczeniem rekolekcji, można było różnicę odczuć, przede wszystkim w liczbie osób przystępujących do Komunii świętej. Praktycznie wszyscy obecni na Mszy św. przystępowali do niej. To jest ważne. Życzę, aby te ruchy zapuściły głębiej korzenie w poszczególnych parafiach. Wiem, że w niektórych zgłaszają się chętni, którzy pragną założyć nowe wspólnoty w parafiach - podkreślał ks. Górny.

Spotkaniach liderów i moderatorów ruchów i stowarzyszeń katolickich odbyło się po kilkuletniej przerwie. Stąd trudność z przekazywaniem informacji o tym spotkaniu, jak też o zbliżającym się kongresie. - Kiedy dzwoniłem na posiadane numery telefonów, zdarzało się, że zgłaszał się gabinet stomatologiczny, bądź okazywało się, że dawno zmienił się właściciel numeru, bądź dawno wyjechał z Polski. Tym bardziej cieszę się, że udało się zebrać tak liczną grupę liderów i moderatorów - mówi ks. Matczak.

Powrót do tego typu spotkań, które mają odbywać się systematycznie, pozwoli na budowanie wspólnoty wspólnot. Ruchy i stowarzyszenia ożywiają życie parafii. Są ważnym głosem wsparcia, zarówno dla metropolity jak i wydziału duszpasterskiego kurii.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca organizacji Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Warmińskiej. Podejmowano tematy organizacyjne, kwestię podziałów zadań towarzyszących kongresowi. Rozmawiano również o tematach, które winny być poruszone na panelu podsumowującym ewangelizację Warmii i nakreślającym nowe zadania poszczególnych ruchów.

- Zależy nam na kontynuacji dzieła ewangelizacji. Pada hasło: „Kończy się ewangelizacja”. Ale tak naprawdę ewangelizacja w Kościele nigdy się nie kończy. Chodzi o to, aby zastanowić się, co można dalej zrobić, jak podsycać rozpalony ogień wiary. Chodzi o to, żebyśmy spotkali się i podzielili tym, czego doświadczyliśmy podczas rekolekcji ewangelizacyjnych. Ale nie chodzi tylko o wspominanie, a przede wszystkim o możliwość kontynuacji. Pomyślmy, w gronie naszych ruchów, na co by nas było stać - mówi ks. Hubert Tryk.

Kongres ruchów naszej archidiecezji odbędzie się 28 listopada w konkatedrze św. Jakuba.

Program kongresu: 10.00 - powitanie uczestników; 10.15 - konferencja wygłoszona przez abp. Józefa Górzyńskiego; 11.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu; 12.00 - Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Ziemby; 13.30 - posiłek w Centrum św. Jakuba; 14.15 - panel podsumowujący ewangelizację Warmii i nakreślający nowe zadania przed ruchami.