450 lat Hosianum

lc

publikacja 19.11.2015 14:09

Warmińskie Seminarium Duchowne świętuje jubileusz powstania.

450 lat Hosianum Hosianum świętuje 450-lecie istnienia Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

W WSD MW "Hosianum" odbyło się uroczyste otwarcie kongresu naukowego z okazji jego 450-lecia, podczas którego liczni naukowcy przedstawili historię seminarium. W trakcie otwarcia metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba przypomniał postać założyciela "Hosianum", kard. Stanisława Hozjusza. – Wypadło mu żyć w okresie bardzo trudnym dla Kościoła. Był on bardzo dobrze przygotowany intelektualnie; najpierw sam sformułował wyznanie wiary, a w potem w publikacjach je uzasadniał. Podejmował również duszpasterskie wypady, by wyjaśniać mieszkańcom prawdy wiary i wskazywać błędy zwolenników reformacji. Odznaczał się wielką troską o Kościół w Polsce i w diecezji warmińskiej – mówił abp Ziemba.

Warmińskie Seminarium Duchowne zostało utworzone na mocy dokumentu erekcyjnego wydanego w Lidzbarku Warmińskim 21 sierpnia 1565 roku przez biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza. Pierwsi alumni, dziesięciu, zostali przyjęci 25 listopada 1567 roku. Seminarium powstało w Braniewie i tu prowadziło swoją działalność aż do II wojny światowej. Po wojnie reaktywowano je w 1949 roku w Olszynie. Do tej pory seminarium wykształciło 5 tys. księży.

Kongresowi naukowemu towarzyszy wystawa starych druków: "Sobór Trydencki, Kardynał Stanisław Hozjusz i powstanie seminarium duchownego (1565)". W sobotę, 21 listopada, w południe odbędzie się Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore.